Het Europese Hof van Justitie heeft bevestigd dat Google een boete van 2,4 miljard euro moet betalen voor misbruik van zijn machtspositie via zijn prijsvergelijkingsdienst “Shopping". Een beslissing met ernstige gevolgen voor de Amerikaanse groep, maar ook voor de andere betrokken spelers, te beginnen bij de adverteerders en retailers.

Vorige week verwierp het Gerecht van de Europese Unie het beroep van Google tegen de boete van 2,4 miljard euro die Brussel in 2017 oplegde wegens concurrentiebeperkende praktijken op de markt voor prijsvergelijking. De rechtbank bevestigde dat de Amerikaanse internetgigant "misbruik had gemaakt van zijn machtspositie door zijn eigen prijsvergelijkingsdienst te bevoordelen ten opzichte van de concurrentie“. Google heeft nog een laatste kans om de beslissing eventueel aan te vechten voor het Europese Hof van Justitie, maar alleen over de vorm en niet over de inhoud van de zaak. Deze case is een van de drie grote zaken die de Europese Commissie heeft aangespannen tegen Google, goed voor in totaal 8,2 miljard euro aan boetes.

Deur staat open voor schadeclaims

Bruno Van Boucq, hoofd van Proxistore, een bedrijf dat gespecialiseerd is in lokale digitale reclame, wijst erop dat Google in juni ook al tot een boete van 220 miljoen euro veroordeeld werd door de Franse mededingingsautoriteit wegens misbruik van zijn dominante positie in de sector van de online reclame. “In beide gevallen opent het oordeel de deur naar schadeclaims voor verschillende spelers die zich benadeeld voelden door de praktijken van de Amerikaanse reus. Of toch tenminste voor de bedrijven die ondertussen nog niet failliet zijn gegaan… Deze rechtszaken zouden Google bovendien potentieel veel meer kunnen kosten dan de 2,4 miljard euro die de EU heeft opgelegd.” Elk bedrijf dat zich benadeeld voelt zou in theorie een schadevergoeding kunnen eisen, aldus de Belgische pionier op het gebied van internetreclame, dat momenteel zelf een claim voorbereidt. "Maar ik weet uit eigen ervaring dat het eng kan zaak om een zaak aan te spannen tegen Google omdat het bedrijf bij zoveel andere diensten betrokken is", voegt hij eraan toe. "Ik kan bijvoorbeeld kunnen begrijpen dat een groep als Carrefour, dat verschillende contracten met Google heeft, in een bepaald geval geen vordering zal eisen om zijn goede relatie op andere gebieden te behouden. Dit soort dingen gebeurt al jaren..."

"Het was het waard om ervoor te vechten”

Bruno Van Boucq verzekert ons dat het belangrijk en nuttig is om te blijven strijden voor de verdediging van een sereen economisch klimaat en eerlijke concurrentie. "Men zou geneigd kunnen zijn om te zeggen dat een boete van 50 miljoen hier en eentje van 2 miljard daar, peanuts is voor een reus als Google. Maar dat bedrag begint wereldwijd op te lopen. Om nog maar te zwijgen over de druk van een mogelijke ontmanteling.” Bovendien heeft de Proxistore-baas zelf kunnen zien wat er gebeurt wanneer het rechtssysteem, in dit geval het Franse, erin slaagt Google te doen buigen. "Het feit dat Google gedwongen was om zijn platformen open te stellen voor concurrentie gaf retailers nieuwe mogelijkheden op het gebied van reclame. Nu ik niet meer door Google wordt bedrogen, kan ik mijn klanten dezelfde tarieven bieden, met een meer innovatieve technologie. En daardoor heb ik mijn omzet zien stijgen. Nu het misbruik is vastgesteld en aangepakt, zit ik terug in the game. Dus het was het vechten waard. Maar voor hetzelfde geld, was ik nu failliet…”