Vanaf vandaag is de nieuwe dienst van GS1 beschikbaar: My Data Capture, die is gebaseerd op software verrijkt met artificiële intelligentie, die de informatie op het productetiket scant en vertaalt naar een gestandaardiseerd GS1-productfiche. Dit is een belangrijke stap om de kwaliteit van gegevens te waarborgen. 

Het waarborgen van datakwaliteit is een belangrijk aandachtspunt voor zowel supermarkten, Foodservice bedrijven, voedingsapps als consumenten. Daarom introduceert GS1 Belgilux een innovatieve service, My Data Capture, dat kadert binnen hun welbekende datakwaliteitsprogramma. Het doel is om bedrijven te helpen om de datakwaliteit van al hun productfiches te verhogen en deze  naar een score te brengen van 96% zodat deze uitgewisseld kunnen worden via My Product Manager en  GS1 GDSN. 

GS1 biedt bedrijven oplossingen aan om de datakwaliteit van voedingsproducten op te krikken dankzij een beproefd datakwaliteitsprogramma. Daarbij zijn er slechts twee stappen nodig om kwalitatieve gegevens te garanderen. Enerzijds controleert GS1 Belgilux of de productinformatie compleet is. Dit gebeurt op basis van de validatieregels en bijhorende simulatierapporten in My Product Manager. Deze logische checks gaan na of de  velden in de productfiche volledig en consistent zijn.  Anderzijds controleert zij de juistheid van de etiketinformatie, hier kunnen de leveranciers kiezen uit 3  opties. Ofwel laten zij de productinformatie controleren door deel te nemen aan het auditprogramma, ofwel kiezen ze voor een Self-Assessment, of kiezen ze ervoor om hun datamanagement helemaal uit  handen te geven aan een externe partij zoals Brandbank, XXtract, Master Data partners,… of aan GS1  Belgilux zelf. Het voordeel om hun datamanagement in handen van GS1 Belgilux te leggen, is dat ze één aanspreekpunt  hebben voor alle vragen rond product data management en één platform.  

My Data Capture: betrouwbaar en gemakkelijk

De nieuw tool van GS1 Belgilux is klaar en beschikbaar vanaf 21 maart. Hij berust op een software die op basis van een OCR scan (Optical  Character Recognition) de etiketinformatie van een product omzet in gestandaardiseerde GS1 productfiche.  Bovendien wordt de accuraatheid versterkt door het gebruik van artificiële intelligentie en de finale validatie  door GS1 experten. Hiermee wordt de kwaliteit van de productinformatie vanaf het begin gegarandeerd, met een dubbel validatieprincipe, waarbij de eerste validatie gebeurt door een machine. Deze service lost een reeks moeilijkheden op die zich voordoen wanneer leveranciers gegevens invoeren. “GS1 data standaarden en wetgeving zijn soms complex en bedrijven focussen zich op het verkopen van hun product. Dus het ontzorgen van de leveranciers op vlak van data ingave  en het verhogen van de snelheid om de data bij hun klanten te krijgen staan centraal. Met My Data Capture hoeven de leveranciers zich geen zorgen te maken over de datakwaliteit van hun producten; GS1 Belgilux neemt deze last letterlijk uit handen”, legt het bedrijf uit.