De Kortrijkzaan Marc Vanlerberghe was als marketingdirecteur van Android ooit de hoogstgeplaatste Belg bij Google. Deze geboren ondernemer staat sinds kort aan het hoofd van Rulai, een messaging-service die gebruikmaakt van artificiële intelligentie.

Na in België verschillende functies bekleed te hebben bij IBM en Proximus, vertrok hij aan het eind van de jaren ’90 naar de States om er Quios te gaan ontwikkelen, een start-up gespecialiseerd in sms-marketing. Na Quios te hebben doorverkocht werd hij in 2007 marketingdirecteur van het toen nog nieuwe beheersysteem voor mobiele telefonie, Android, en vervolgens marketingdirecteur bij Google Play, vooraleer consultant te worden van Google Capital, een investeringsfonds bestemd voor nieuwe technologiebedrijven. In 2016 verliet hij Google om opnieuw te gaan ondernemen. Sinds december vorig jaar runt hij Rulai, een messaging-service die met artificiële intelligentie werkt.

U woont al 20 jaar in de Verenigde Staten. Waarom was het zo belangrijk voor u om naar Californië te verhuizen?

Ik ben naar de USA getrokken om er Quios op te richten, een start-up die zich bezighield met sms-marketing. Indertijd was het veel gemakkelijker om een bedrijf op te richten in Amerika dan in België, al was het maar om fondsen te werven, juridische steun te bekomen of de eerste werknemers ervan te overtuigen het risico te nemen om een nieuw bedrijf te vervoegen. Vandaag is het nog gemakkelijker om een onderneming op te richten. De startinvestering ligt een pak lager en je hoeft ook niet veel geld in materiaal en software te stoppen. Alles zit in de cloud en is vaak gratis (e-mail, kalender, uitwisseling van bestanden, videoconferentie enzovoort).