Ons nationale uithangbord is niet getroffen door de crisis die is ontstaan ten gevolge van de pandemie waar we mee te maken hebben. De chocoladesector doet het goed en is zelfs bijzonder dynamisch. Nieuwe spelers, nieuwe trends … Wij maken de balans op van deze bij uitstek Belgische sector.

In het algemeen doet de chocoladesector het goed, zoals blijkt uit de laatste beschikbare cijfers van Nielsen (november 2021). Hoewel er verschillen zijn tussen de categorieën, is de markt in omzet met 1,1% gegroeid en in volume min of meer stabiel gebleven (-0,4%) ten opzichte van het voorgaande jaar. Als we het toepassingsgebied uitbreiden tot afgeleide producten zoals bijvoorbeeld de ‘candy bars’, kunnen we zelfs spreken van een mooie groei: +4% in omzet en +2,9% in volume. Deze cijfers worden bevestigd door de indrukken die we bij de actoren van de sector konden verzamelen. “Deze categorie is in 2021 opnieuw gegroeid”, bevestigt Karima Ghozzi, woordvoerster van Delhaize. “De Belgische chocolade groeit zelfs sterk. Dat is ook het geval voor de ‘candy bars’, zoals Snickers, M&M's, Leo, enzovoort.” Bij Galler is men dezelfde mening toegedaan en wordt gesteld dat het paasseizoen van 2021 zeer positief was, evenals de qua temperatuur tegenvallende zomer, althans wat de vraag naar chocolade betrof. “En we merken ook dat 2022 al positieve tekenen vertoont”, bevestigt Vanessa Fernandes, brand & community coordinator van de onafhankelijke chocolademaker uit Luik. “Op retailniveau stond de categorie ‘pralines’ sterk onder druk vanwege corona, en met name de formaten ‘sharing’ en ‘gifting’. Die waren logischerwijs minder populair omdat we niet langer mensen thuis konden ontvangen. Maar we zien nu ook een herstel in de verkoop van dit soort producten.”