Test-Aankoop onderzocht 14 voedings- en gezondheidsapps en ging na in hoeverre zij de Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR) respecteren. Het verdict? Op één app na, delen alle geteste apps gegevens met derde partijen. In bijna alle gevallen gaat het om persoonlijke gegevens en soms zelfs heel gevoelige gezondheidsgegevens. 

Evenwichtiger eten, gezonder leven, ingrediënten bestuderen om te zien wat we eigenlijk consumeren… Steeds vaker installeren consumenten voedings- en gezondheidsapps op hun smartphone of tablet om zich te informeren. Toch zijn die apps niet altijd zo onschuldig als ze zijn en durven ze wel eens de persoonlijke gegevens van hun klanten door te spelen aan derden. Daarom trok consumentenorganisatie Test-Aankoop om onderzoek uit en onderwierp het 14 gezondheidspaps aan een grondige controle. En wat bleek? Slechts één enkele app, de gezondheidsapp van Apple, stuurt geen gegevens door naar derden.  Daarnaast is er, met uitzondering van Apple, Yazio, SmartWithFood (op Android) en SkinVision (op iOS), geen enkele app waarvan de privacyverklaring volledig in overeenstemming is met de door onze organisatie waargenomen datatransmissies.

Al is er ook licht aan het einde van de tunnel: in bijna alle gevallen worden de datatransmissies  goed beveiligd verzonden worden en dat kwaadwillenden de inhoud van de communicatie dus niet zomaar kunnen inkijken.

Persoonlijke en gezonder

Migraine Buddy, een app waarmee je een migrainedagboek kan bijhouden, en Sleep Cycle, een app waarmee je de kwaliteit van je slaap kan meten, scoren qua privacy het slechtst: niet enkel versturen ze persoonlijke gegevens zoals e-mailadres, naam  of geslacht naar derden, maar geldt dat ook voor gevoelige gezondheidsgegevens, gelinkt aan het app-gebruik.

Sleep Cycle gaat bovendien nog een stapje verder door de informatie niet zelf te verzamelen, maar ze direct door te sturen naar derden. Daarnaast is geen van beide apps transparant over waar de gegevens heen gaan.  Ook vragen ze geen toestemming voor het delen van data, laat staan dat ze gebruikers de mogelijkheid bieden dit te weigeren… Dit geldt ook voor LifeSum, een dieetplanner en calorieteller, die dan weer leeftijd, geslacht maar ook lengte en gewicht met derden deelt. 

Klacht ingediend bij 

De Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR), die het delen van persoonsgegevens regelt, is in mei 2018 in werking getreden. Uit de test die Test-Aankoop heeft uitgevoerd, blijkt echter dat bepaalde apps in strijd zijn met de GDPR-regels en daarom heeft de consumentenorganisatie een klacht ingediend bij de Gegevensbeschermingsautoriteit tegen deze apps.