E-commerce wordt vaak met de vinger gewezen omdat pakjesdiensten de verkeersdrukte in de steden zouden doen toenemen. Dat is echter een foutieve perceptie, zo blijkt uit een studie. De bestelwagens voor pakjesleveringen vertegenwoordigen amper 0,8% van het totale verkeer. De personenauto’s zijn de grote boosdoeners.  

De studie werd uitgevoerd door het Instituut voor Transporteconomie en Logistiek van de universiteit van Wenen. De onderzoekers hebben het verkeer empirisch gemeten in de Oostenrijkse hoofdstad. Volgens hen kunnen de resultaten geëxtrapoleerd worden naar andere steden. Aangezien Brussel ongeveer even groot is als Wenen, zouden metingen dus gelijkaardige percentages opleveren.

De resultaten zijn duidelijk: met 86,5% nemen personenauto's verreweg het grootste deel van het totale verkeer in Wenen voor hun rekening. Het commerciële verkeer is goed voor in totaal 13,5% van het verkeer. Binnen die groep hebben de bestelwagens van ambachtslui en techniekers het grootste aandeel (6%), gevolgd de bussen (1,8%), de bouwvoertuigen (1,7%) en de pakjesdiensten (0,8%). De rest zijn voertuigen van openbare diensten, de voedingshandel, de huisvuilophaling en de vrachtwagens. Zij hebben een nog kleiner aandeel. 

Volgens de auteur van de studie, prof. Sebastian Kummer, moeten maatregelen om de verkeersdrukte in de hoofdstad dus prioritair gericht zijn op het autoverkeer. “Het beperken van het commerciële verkeer door bijvoorbeeld rij- en parkeerverboden, zouden een bijzonder negatieve invloed hebben op de winstgevendheid van (kleine) ondernemingen”, zegt hij.

Volgens Kummer veroorzaken dubbelgeparkeerde bestelwagens van pakjesdiensten wel verkeershinder. “Maar dat kan vrij gemakkelijk opgelost worden door maatregelen te nemen op gebied van parkeerbeleid, door bijvoorbeeld meer plekken te voorzien waar de voertuigen kunnen lossen”, zegt hij.

Bundelen heeft geen effect

Het verkeer van pakjesdiensten verminderen door de bedrijven te verplichten om pakjesleveringen te bundelen, zou helemaal niets uithalen. “Zelfs als we hierdoor het aantal bestelwagens van de pakjesbezorgers met 10% zouden kunnen doen dalen, dan nog zou dat het totale verkeer met minder dan 0,1% doen dalen”, stelt hij vast. Dat bevestigt een ander onderzoek, dat in Duitsland werd uitgevoerd.

Omdat de bestelwagens van ambachtslui en techniekers 6% van het totale verkeer vertegenwoordigen, zou een efficiëntieslag in die sector een – weliswaar zeer kleine - vermindering van het verkeer mogelijk maken. 

Eerder onderzoek in Nederland leidde tot de vaststelling dat e-commerce niet leidt tot explosieve groei van het bestelwagenverkeer.