De bewering dat de e-commerce verantwoordelijk is voor de forse toename van het aantal bestelwagens op de weg, klopt niet. Amper 2 à 3% van de bestelwagens in het verkeer worden gebruikt voor de bezorging aan huis van goederen die online werden besteld. Zelfs bij een verdubbeling van e-commerce activiteiten, zou het totale aantal bestelwagens dus niet sterk toenemen.

De organisatie Topsector Logistiek publiceerde zopas de eindresultaten van de studie ‘Gebruikers en inzet van bestelauto’s in Nederland’. Die zijn verrassend. Omdat Nederland en België vergelijkbare economieën hebben, kunnen de resultaten waarschijnlijk naar ons land geëxtrapoleerd worden.

Er rijden in Nederland circa 876.000 bestelwagens in Nederland. Dat is één ‘bestelauto’ per negen werkende Nederlanders. Volgens de onderzoekers is dit type voertuig hét werkpaard van bedrijven en zelfstandigen in de Nederlandse economie. Maar, zo stellen ze, over de inzet en de gebruikers was tot nu toe zeer weinig bekend. Om in het kader van het COP21-klimaatakkoord de emissies te reduceren, moest dat daarom eerst geanalyseerd worden.

Een eerste verrassend vaststelling is dat meer dan de helft van de bestelwagens niet voor goederenlogistiek wordt gebruikt, maar voor andere diensten, het vervoer van gereedschappen, personenvervoer en privégebruik. Ongeveer  35 à 50% wordt ingezet voor het bedrijfsmatig transport van goederen (inclusief materialen voor de bouw) en/of onderdelen, al dan niet in combinatie met diensten.

 

Aandeel e-commerce zeer gering

De onderzoekers gingen na hoe groot het aantal bestelwagens is dat in Nederland de online bestellingen aflevert aan de deur van de consumenten. Tot nu toe was hier geen overzicht van. Uit hun analyse blijkt dat  amper dat 1,8% tot 3,2% van de bestelwagens wordt ingezet ten behoeve van de e-commerce, ofwel 15.000 tot 28.000 voertuigen.

Tevens blijkt dat het gemiddelde jaarkilometrage van deze voertuigen ongeveer 50% hoger is dan van het gemiddelde van alle bestelauto’s. Hun aandeel in de gereden kilometers door bestelwagens komt daarmee op 2,6% tot 4,6%.

 

Mythe ontkracht

De bestelling van producten via e-commerce groeit de laatste jaren in Nederland met 15 tot 20% per jaar Nederland. Dit zorgt ervoor dat ook het aantal bestelauto’s dat ingezet wordt voor de bezorging langzaam stijgt, maar deze groei is nog geen procent per jaar in het gehele bestelautobestand. Een verdubbeling van e-commerceactiviteiten zal daarom niet leiden tot een exponentiele groei van het aantal geregistreerde bestelauto’s, noch van het aantal gereden kilometers”, stellen de onderzoekers vast. Zij zeggen dan ook dat de mythe dat de groei van de e-commerce zal resulteren in een verdubbeling van het aantal bestelwagens, op basis van data ontkracht wordt.

 

Meer alternatieve vervoersmiddelen

Overigens wijzen ze erop dat de groei van de webhandel niet noodzakelijk zal leiden tot een proportionele groei van de emissies door de bestelwagens. Een eerste reden is dat de meeste voertuigen die de pakketvervoerders inzetten in de categorieën ‘groot’ of ‘extra groot’ vallen, zodat per rit er veel volume meegenomen kan worden.

Ook wijzen ze op het feit dat er in toenemende mate ook andere vervoersmiddelen ingezet worden voor het beleveren van via e-commerce bestelde producten. “De snelgroeiende online supermarkt Picnic zet bijvoorbeeld speciaal ontworpen elektrische voertuigen in, die officieel niet onder de categorie ‘bestelauto’ vallen. Daarnaast neemt de inzet van de fiets meer en meer toe voor de belevering van vooral voedsel in binnensteden”, klinkt het tot slot.