Ons land heeft een nieuwe wet op deloyale B2B-praktijken binnen de agroalimentaire voedingsketen. Meer uitleg erover vindt u in dit artikel, maar we hebben ook van de gelegenheid gebruik gemaakt om te spreken met een expert in de materie, meester Grégory Sorreaux, advocaat bij kantoor Thales. 

De Belgische wet beschermt de KMO’s, niet de grootste leveranciers. Was het in de praktijk al niet zo dat de meest kwetsbare leveranciers al gespaard werden door aankopers, die vooral druk uitoefenden op grote voedingsgroepen?

Het toepassingsgebied van de wet is groot omdat enkel de leveranciers met een geconsolideerde omzet van meer dan 350 miljoen euro er niet onder vallen. Ik zou niet zeggen dat de KMO’s over het algemeen gespaard worden door aankopers. De aanpak verandert van de ene aankoper op de andere en zelfs bij één en dezelfde aankoper van land tot land. De Belgische wet is van toepassing zodra een aankoper of een leverancier in België gevestigd is. Bovendien kan een eventueel voor de KMO gunstige politiek bij de leverancier in de loop van tijd veranderen. De wet laat toe om praktijken aan te pakken bij aankopers die op een bepaald moment deloyaal worden.