Welk beroep u ook uitoefent, in welke sector dan ook, er zijn altijd doelstellingen mee gemoeid. Vaak worden deze vastgelegd, om niet te zeggen opgelegd, door de hiërarchie. Maar waarom zou uzelf geen voorstellen doen in deze arbeidswereld die steeds transversaler en collaboratiever wordt?

Uw hiërarchische chef stelt voor of met u doelstellingen op die voldoende ruim zijn om al waarvoor u verantwoordelijk bent te dekken. Die verwachtingen zijn een combinatie van:

  • doelstellingen die gelinkt zijn aan de strategie van de onderneming en de afdeling waarin u werkt;
  • doelstellingen die deel uitmaken van de taken die eigen zijn aan uw functie;
  • specifieke doelstellingen die gericht zijn op het verhogen van uw competenties en uw persoonlijke ontwikkeling.

Maar waarom zou u het houden bij het accepteren van doelstellingen die vastgelegd werden door uw hiërarchisch verantwoordelijke? Waarom zou uzelf ook niet op de proppen komen met een aantal targets? Steeds meer bedrijven betrekken hun medewerkers bij het vastleggen van hun objectieven.

Waarom?

  • Om uzelf aan te sporen na te denken over de nieuwe uitdagingen die u wil aangaan in uw job.
  • Omdat u extra gemotiveerd wordt door doelstellingen die uzelf hebt vastgelegd.
  • Om u toe te laten doelstellingen vast te leggen die u zullen helpen in de evolutie van uw carrière en/of uw inzetbaarheid.
  • Om u toe te laten de doelstellingen van de afdeling/het team aan te vullen met de verwachtingen die betrekking hebben op uw eigen specifieke situatie.
  • Omdat u zichzelf voldoende zou herkennen in uw doelstellingen en u betrokken zou voelen bij hun verwezenlijking.

In de praktijk…

Uw baas heeft u gevraagd na te denken over uw doelstellingen en hem/haar een lijst van voorstellen te bezorgen? Hierbij een paar tips.

Tip nr. 1 — Neem uw tijd. Uzelf doelstellingen opleggen gaat niet zomaar. Neem deze oefening dan ook niet te licht op en neem genoeg tijd voor de voorbereiding ervan.

Tip nr. 2 — Analyseer de situatie. Wat zijn de prioriteiten in mijn afdeling? Wat zijn de operationele doelstellingen van het team en hoe draag ik hieraan bij? Hoe kan ik mezelf verbeteren? Welke opportuniteiten biedt mijn functie om mijn aanpak aan te passen? Dat zijn allemaal vragen die u zich moet stellen vooraleer u voor uzelf een doelstelling kan bepalen. Denk, om dit te bereiken, aan de feedback die u hebt gekregen van uw chef, uw collega’s of uw klanten. Nuttige informatiebronnen om uw doelstellingen te verwezenlijken zijn: uw vorige doelstellingen, uw functiebeschrijving, de grote projecten die lopen in uw afdeling enzovoort.

Tip nr. 3 – Zoek het niet te ver. Het belangrijkste is dat u doelstellingen formuleert waarin u zichzelf kan herkennen, waar u impact op hebt en tot dewelke u zich kan verbinden. Denk aan aspecten die gelinkt zijn aan uw dagelijkse activiteiten of samenwerkingen, die volgens uzelf beter kunnen. Zoals bijvoorbeeld de communicatie met klanten en collega’s, uw kennis van bepaalde producten, procedures, tools… of specifieke competenties die verband houden met uw functie.

Tip nr. 4 – Wat hebt u nodig om uw doelstelling te realiseren? Grote ideeën, ambitieuze projecten, innovaties… allemaal super. Vooraleer u er een doelstelling van maakt is het echter nuttig om even na te denken of u zal kunnen beschikken over de nodige middelen onder de vorm van tijd, budgetten, vorming, tools en ga zo maar door, om deze te realiseren. Vraag u af of u hulp nodig hebt en als dat zo is, aan welke vorm van ondersteuning u gedacht had. Zoek het ook hier niet te ver. De uitleg van een collega, een checklist of regelmatige feedback over competenties die u zou willen ontwikkelen, kunnen al een belangrijk hulpmiddel vormen.

Tip nr. 5 — Formuleer uw doelstelling. Eens u een onderwerp hebt afgewerkt waar u een doelstelling voor wil formuleren, moet u het beoogde resultaat concreet maken. Beschrijf de doelstelling die u wil formuleren in één zin door u te baseren op de S.M.A.R.T.-methode.

Ten slotte…

Last but not least, bewaar uw kalmte tijdens het onderhoud waarin u uw doelstellingen vastlegt. Uw baas heeft zeker al ideeën wat dit betreft. Sommige van uw eigen ideeën gaan wellicht in dezelfde zin, andere kunnen weerhouden worden en nog andere zullen op een weigering stuiten of voorlopig worden uitgesteld. Het belangrijkste is dat de doelstellingen die worden vastgelegd aan het eind van het interview, de afspiegeling vormen van uw gemeenschappelijke verwachtingen.

Gondola People

Dit artikel is afkomstig van onze website Gondola People. Bent u op zoek naar een nieuwe job of rekruteert u personeel?

Klik hier