Tijdens het eerste gesprek met een potentiële nieuwe werkgever over een salaris praten is nooit gemakkelijk. Vaak zijn de kandidaten sowieso al nerveus, en draaien ze liever om de hete brij heen of vinden ze het zekerder om maar meteen op de aanbieding in te gaan. Hierbij wat goede raad om u te helpen dit volstrekt legitieme onderwerp toch aan bod te laten komen.

Bepaal een minimumloon met behulp van internet

Bij een sollicitatie over uw salaris praten, doet u niet zonder voorbereiding. Om het over precieze cijfers te hebben, is het dus belangrijk te weten waar u aan toe bent: in vergelijking met uw huidig salaris natuurlijk, maar ook met de markt, de vooropgestelde functie en het bedrijf.

Enig opzoekingswerk stelt u in staat om een algemeen idee te hebben van het loon dat u kunt vragen, en dus een redelijk minimumbedrag te bepalen dat kan dienen als basis voor de onderhandelingen. Wie hier meer over wil weten kan ook ons artikel ‘Is uw loon marktconform?’ raadplegen.

Kies het juiste moment

Ook als het bedrijf zelf al een loonvork heeft berekend, kan de werkgever u toch vragen wat uw salarisverwachtingen zijn. Het is dus in de meeste gevallen hij die het onderwerp ter sprake brengt. Mocht dat niet gebeuren is het echter aan u om, vooraleer het gesprek wordt afgesloten, de kwestie aan te raken. 92% van de HR-verantwoordelijken is inderdaad van oordeel dat de sollicitant in dat geval zelf het initiatief moet nemen. U kunt aan het einde van het onderhoud, wanneer de functie en de verwachtingen die worden gesteld besproken zijn, bijvoorbeeld vragen of u het met uw gesprekspartner ook nog kunt hebben over het vooropgestelde salaris.

Het is belangrijk deze vraag tot het einde te bewaren, nadat u uw bekwaamheden hebt verdedigd en de interesse hebt gewekt van de werkgever. Indien u op voorhand weet dat het rekruteringsproces in verschillende etappes zal verlopen, is het zelfs beter om de tweede afspraak af te wachten, omdat u dan al weet dat de werkgever in u geïnteresseerd is.

Leg een loonvork vast

Het is absoluut belangrijk om, wanneer u het onderwerp aansnijdt, een loonvork te bepalen. Deze stelt u in staat om de onderhandelingen duidelijker af te lijnen en eenvoudiger te maken. Probeer altijd de werkgever het initiatief te laten nemen. Wanneer hij u dus naar uw gevoel te weinig voorstelt, weet u waar u aan toe bent en zult u zelf een nieuwe onderhandelingsstrategie moeten bepalen om te proberen nader tot elkaar te komen. Mocht de werkgever echter het door u vooropgestelde bedrag overschrijden, zet u dat in een comfortabele positie en is het misschien zelfs mogelijk om nog meer dan verwacht uit de brand te slepen.

Ga ook breed genoeg, wanneer de werkgever u naar uw verwachtingen vraagt. Als u vandaag bijvoorbeeld 36 000 euro bruto per maand verdient en graag over de 40 000 zou willen gaan, is het best om een vork tussen de 36 000 en 45 000 euro voor te stellen, en af te wachten hoe de rekruteerder daarop reageert.

Breng argumenten aan

Om de onderhandelingen kracht bij te zetten kunt u ook vergelijkingen maken met informatie die u gevonden hebt, of verwijzen naar uw vroeger salaris en zo proberen het aanbod dat u werd gedaan wat te verbeteren. Bedenk wel dat een gemiddelde aanvaardbare verhoging meestal rond de 10% ligt.

Een ander argument kan zijn dat u de keuze hebt tussen verschillende aanbiedingen. Aarzel niet om het feit uit te spelen dat u elders meer wordt geboden: indien een werkgever echt in u geïnteresseerd is, zal hij zijn aanbod waarschijnlijk aan de concurrentie aanpassen of zelfs nog wat meer bieden.

Vergeet ook uw extra troeven niet in de verf te zetten. Een vreemde taal, goed gevuld adresboekje, interessante expertise in een bepaald domein enzovoort, zijn stuk voor stuk argumenten die moeten worden uitgespeeld op het moment van de onderhandelingen.

Onderhandel een jaarlijks brutoloon

Rekruteerders en HR-verantwoordelijken spreken in termen van jaarlijks brutoloon. Om de onderhandelingen te vergemakkelijken, moet u dezelfde taal spreken. En ook al lijkt het u gemakkelijker om aan een maandelijks bedrag vast te houden (bijvoorbeeld omdat de genoemde bedragen minder hoog klinken), is dit zeker niet de beste strategie.

Mocht het aangeboden bedrag echt niet overeenkomen met uw verwachtingen, is het beter om dit zo snel mogelijk mee te delen. Dat laat de werkgever toe om te overwegen of hij u eventueel toch meer wil bieden. Vergeet ook niet om uw salaris als een totaalplaatje te zien. Houd dus rekening met de eventuele bonussen, die ook deel uitmaken van het geheel: premies, telefoon en laptop, bedrijfswagen, maaltijdcheques, vervoer enzovoort, die allemaal als extra bovenop het basisloon komen.

Gondola People

Dit artikel is afkomstig van onze website Gondola People. Bent u op zoek naar een nieuwe job of rekruteert u personeel?

Klik hier!