Beter voorkomen dan genezen, zegt het spreekwoord. En dat is zeker waar wanneer we het hebben over stress op het werk. Investeren in de preventie ervan laat u toe heel wat problemen te vermijden. Maar hoe voorkomt u stress in uw team? Hierbij 10 gouden tips.

1. Wees vaker aanwezig en beschikbaar. Wees beschikbaar en luister naar uw team, vooral wanneer er zich stressfactoren voordoen. Laat duidelijk zien dat u genoeg aandacht besteedt aan de ‘persoon’ die uw medewerker is, door vooraf zijn of haar stresssignalen op te vangen.

2. Communiceer regelmatig en op een transparante manier. Als uw medewerkers te maken krijgen met ongewone situaties en deadlines, verhoog dan de frequentie van de officiële teammeetings. Leg de nadruk op het delen van ervaringen, nodig uw medewerkers uit om vragen te stellen en eventueel hun bezwaren te uiten. Zo kan er zonder taboes gesproken worden over de werkdruk en stress.

3. Verbeter de uitwisseling van informatie. Wanneer het gaat over nieuwe opdrachten, stelt u zo uw team gerust, begrijpt u hoe zij het bekijken en waar ze ongerust over zijn. Waar gaat het precies om? Waarin is deze opdracht vergelijkbaar met andere en waar zitten de verschillen? Waar moet de nadruk op gelegd worden? Wat met de deadlines? Hoe beter de medewerkers weten wat er precies van hen wordt verwacht, hoe minder gestresseerd ze zullen zijn.

4. Geef uw medewerkers de tijd om zich voor te bereiden. Een goede voorbereiding vermindert het risico op stress. Ze laat de medewerkers toe om zich voor te bereiden op een onderhoud of een vergadering, door vooraf de dossiers door te nemen en voor zichzelf de punten op te schrijven waarover ze het willen hebben. Laat de mensen uit uw team toe om zich vragen te stellen. Wie is mijn gesprekspartner? Wat zijn de mogelijke doelstellingen? Waar zal over gepraat moeten worden? Wat zijn de punten waar ik de nadruk op wil leggen? Wat zijn mijn persoonlijke doelstellingen? Met welke punten kan ik akkoord gaan en met welke niet?

5. Voorzie werk dat voldoende afwisseling biedt. Houd rekening met elke medewerker, zodat de aandacht niet voortdurend gefocaliseerd wordt op één grote doelstelling. Afwisselende taken zijn heel belangrijk voor het welzijn op het werk.

6. Maak voldoende gebruik van de competenties van uw medewerkers. Als baas is het uw taak om de mogelijkheden en competenties van elk teamlid te leren kennen. Vervolgens zorgt u ervoor dat elke medewerker over de nodige kennis beschikt, vooraleer hem een opdracht toe te vertrouwen. Het verwerven, onderhouden en verbeteren van zijn professionele vaardigheden verhoogt het vertrouwen en het eigen zelfbeeld van de medewerker, en beschermt hem tegen stress.

7. Begeleid uw medewerkers. Help hen hun om werk beter te organiseren, echter zonder hen overvloedig te controleren. Dat toont uw betrokkenheid. Zo kan u bijvoorbeeld iemand helpen om prioriteiten te stellen of hem uitleggen wat de belangrijkste punten zijn.

8. Vergroot de ondersteuning onder collega’s. Dat geldt zowel horizontaal, tussen de collega’s onderling, als verticaal, tussen uzelf en uw medewerkers. Stimuleer uw medewerkers om op tijd en stond hulp te vragen. Een ervaren coach of collega kan een bijdrage leveren in een nieuw project, domein of expertiseterrein.

9. Versterk de onderlinge solidariteit. Zorg dat er solidariteit heerst in het team, door specifieke opdrachten toe te vertrouwen aan duo’s omwille van de hoeveelheid werk, de korte deadlines enzovoort. Zo organiseert u zelf de samenwerking tussen collega’s.

10. Toon spontaan dat u tevreden bent. Erkenning zorgt voor een positief gevoel bij de medewerkers. Zo kan u raad vragen aan een teamlid, hem of haar een compliment geven voor een bepaalde verwezenlijking of bedanken voor het vervangen van een afwezige collega bij een dringende vergadering enzovoort.

Hebt u de indruk dat er ondanks al uw inspanningen toch stress heerst in uw team? Lees binnenkort op onze website hoe u deze signalen kan opvangen.

Gondola People

Dit artikel is afkomstig van onze website Gondola People. Bent u op zoek naar een nieuwe job of rekruteert u personeel?

Klik hier!