Een online vorming volgen achter je eigen bureau of op de trein, een avatar creëren om te leren omgaan met klanten of communiceren met de lesgever via het computerscherm, tegenwoordig kan iedereen zich op tal van verschillende manieren bijscholen. En daar hebben zowel werkgevers als werknemers alleen maar baat bij.

Digitale opleidingen maken al enkele jaren opgang, maar de tijd dat mensen individueel aan hun bureau aan lineaire e-learning deden, ligt lang achter ons. De tegenwoordig beschikbare nieuwe technologieën maken het de bedrijven en werknemers gemakkelijker dan ooit. Simulaties, avatars, 3D, videoconferenties…, de verschillende vormingsmethodes worden steeds uitgebreider en steken elkaar naar de kroon wat efficiëntie en aantrekkelijkheid betreft. Alles verloopt almaar vlotter en is steeds beter aangepast aan de specifieke noden van de bedrijven. Investeren in het vervolmaken van de capaciteiten van de werknemers is meer dan ooit nodig om competitief te blijven.

5 opleidingsmethodes om kennis mee te maken

  • Webinars laten werknemers toe zich bij te scholen van aan hun eigen bureau of zelfs thuis. De opleidingen zijn meestal van het korte type (1 à 2 uur) en zeer praktisch opgevat. De vorming wordt ‘live’ gegeven, waarbij de mogelijkheid wordt geboden om in interactie te treden met de lesgever en vragen te stellen, zoals bij een gewone les.
  • Mobile e-learning is een digitale opleidingsmethode die is aangepast aan de mobiele apparaten (smartphones, tablets…) van de cursisten. Een belangrijk voordeel van deze technologie is dat de lessen kunnen worden gevolgd via andere supports dan de computer, wat bijvoorbeeld heel handig is voor pendelaars die dagelijks veel uren op de trein doorbrengen.
  • Video tutorials zijn op maat gemaakte video’s die worden ontworpen in functie van het thema en de verwachtingen van de studenten. Ze zijn goedkoop en zeer rendabel voor de bedrijven, die ze zo vaak als ze willen, overal en aan iedereen kunnen verspreiden. Ze zijn zeer populair bij ondernemingen die buitenlandse antennes hebben of medewerkers op missie sturen.
  • Omgekeerde’ klassen (waarbij de leerlingen de cursus zelf thuis instuderen en er tijdens de lessen vooral op oefeningen en praktische toepassingen wordt gefocust) hebben tot doel meer mensen naar de klassieke lessen te laten komen, door hen voor het begin van de vorming een reeks elementen, vragen, denkpistes enzovoort aan te dragen.
  • Mentorschap betekent dat aan iemand met ervaring wordt gevraagd om een nieuwe collega bij te staan in zijn taken. Hierbij is het intergenerationeel aspect zeer belangrijk, net als het feit dat de samenwerking op vrijwillige basis tot stand komt. Een belangrijk voordeel is ook dat het hele proces kosteloos is.

Voor- en nadelen

De lagere kosten, afgelijnde doelgroepen en grote flexibiliteit om de vormingen ‘om het even waar, wanneer men wil’ te laten doorgaan, zijn stuk voor stuk troeven van de nieuwe opleidingsmethodes. In een wereld waarin alles steeds sneller moet gaan en werknemers het elk op hun manier zeer druk hebben, liggen er onmiskenbaar heel wat kansen voor het grijpen.

Zo komt het vaak voor dat slechts een deel van de onderwerpen van een opleiding nuttig zijn voor de persoon die deze volgt. In dat geval is het productiever om in plaats van voor een klassieke opleiding die een dag duurt te kiezen voor een webinar van twee uur. Deze soorten digitale vormingen dragen ook bij tot een individuelere aanpak. In tegenstelling tot de klassieke opleidingen, waar vaak alleen moet worden ‘geluisterd’, zorgen ze ervoor dat de deelnemers echt actief betrokken worden bij de les.

Deze methodes mogen dan alles in huis hebben wat nodig is, het blijft toch belangrijk om voor alle mogelijke ondersteuning te zorgen van de werknemers en deze tijdens het leerproces niet zomaar aan hun lot over te laten achter hun computer. Wat bijvoorbeeld met ondernemingen wiens personeelsleden niet allemaal over een eigen computer beschikken? Een van de oplossingen zou bijvoorbeeld kunnen zijn die werknemers in te schrijven in gemeenschappelijke bedrijfsopleidingen, die plaats kunnen vinden in ruimtes waar computers aanwezig zijn.

Zijn klassieke opleidingen ten dode opgeschreven?

Dankzij al deze nieuwe mogelijkheden lijken bedrijfsopleidingen een mooie toekomst voor zich te hebben. Betekent dit dat de klassieke lesmethode nu definitief afgedaan heeft? Niet helemaal! Ideaal zou zijn om de fysieke, digitale en gedeelde methode met elkaar te combineren. Dat heet blended learning, waarbij de klassieke vorming met e-learning wordt gecombineerd. Het grote voordeel hiervan is dat werknemers van verschillende niveaus tegelijkertijd en op dezelfde plaats opgeleid kunnen worden (een klassiek voorbeeld is Excel). Dat zorgt ervoor dat bedrijven niet hoeven te wachten tot ze een zeker aantal kandidaten hebben om met de opleiding van start te kunnen gaan, en dus korter op de bal kunnen spelen wat betreft de noden van hun werknemers.

Gondola People

Dit artikel is afkomstig van onze website Gondola People. Bent u op zoek naar een nieuwe job of rekruteert u personeel?

Klik hier