‘Polyvalentie’ is een term die vaak voorkomt in werkaanbiedingen. In sommige sectoren is deze inderdaad cruciaal, maar polyvalentie is niet altijd de beste optie. Nochtans niet volgens Émilie Lessire, CEO van Elyxire.

Elyxire begeleidt bedrijfsleiders en hun toekomstige teams. De consultants zijn top in de sector, dankzij onder andere hun kracht op digitaal gebied. Voor Émilie Lessire, Business coach en CEO kan deze doelstelling enkel bereikt worden als het menselijk kapitaal op de best mogelijke manier beheerd wordt. 

“De reden waarom een klant eerder bij jou dan bij een concurrent gaat kopen, is waar je merk eigenlijk om draait, steekt ze van wal. “Als consultant help ik bedrijven na te denken over hun DNA en deze te integreren in hun communicatie.” Zo’n waardenkader opstellen vergt echter tijd. “Je moet op zo’n moment niet alleen nadenken over je waarden, maar ook over het verhaal van je bedrijf. Dat alles moet je weten te integreren in de manier waarop je medewerkers zich gaan gedragen.”

Zet iedereen op zijn plaats, letterlijk. 

Als je wil dat je personeel geëngageerd is, moet je er ook voor zorgen dat het zich goed voelt op hun werk. “Een van de eerste stappen in ons begeleidingsproces bestaat er dus uit om de waarden van het bedrijf dat we coachen grondig onder de knie te krijgen. Dan pas kijken we naar het team”, vertelt Émilie Lessire. Persoonlijk vindt ze dat elke bedrijfsleider zich moet afvragen wat de aspiraties van zijn medewerkers zijn, waar ze zich helemaal in willen smijten, en of ze op de juiste plaats zitten. 

“Als mensen zich niet voor de volle honderd procent goed voelen in wat ze doen, zullen ze zich nooit op hun gemak voelen in wat ze doen, waardoor ze minder gemotiveerd en efficiënt worden. Je kan niet verwachten van je medewerkers dat ze alles kunnen en kennen. Als je daarop aandringt, haal je ze uit hun comfortzone en zo weerhoud je hen ervan om uit te blinken in wat ze kunnen en willen doen”, weet de CEO van Elyxire. 

Iemand opleiden die geen interesse heeft in het domein waarin hij of zij terecht zal komen betekent voor haar tijd- en geldverlies. “Een langetermijnvisie is cruciaal op gebied van personeelsopleiding, met ad hoc beleid kom je nergens. Het is veel belangrijker om samen met de persoon in kwestie een carrièreplan op te stellen, waarin deze zich een doel stelt dat hij of zij op 3 of 5 jaar wil bereiken en hem of haar vervolgens in te schrijven voor bepaalde vormingen in functie van wat op dat moment nodig is.”

“Vandaag zijn heel wat ondernemingen op zoek naar polyvalente medewerkers. Men wil mensen met een breed profiel. In vind dat zelf niet zo evident: van veel dingen iets kennen betekent vaak dat je van weinig dingen veel weet.” Onze specialiste is ervan overtuigd dat hoe meer een medewerker houdt van zijn werk, hoe betere resultaten hij zal neerzetten. Ze vindt ook dat voortdurend overschakelen van de ene taak naar de andere, veel tijdverlies met zich meebrengt. Het is immers wetenschappelijk aangetoond dat je je zeven minuten lang moet concentreren vooraleer je een nieuwe taak aanvat. Onze expert is ervan overtuigd dat je beter twee medewerkers hebt die elk gespecialiseerd zijn in vier taken dan twee medewerkers die elk acht verschillende taken moeten verrichten. 

“Dat is veel efficiënter en brengt een pak meer op. Bovendien zullen de medewerkers zelf heel wat gemotiveerder zijn, ze gaan zich beter voelen in hun job, wat de kans op burnout vermindert”, verzekert ze ons. 

Delegeren: een kerncompetentie

Een ander belangrijk punt voor bedrijfsleiders is dat ze moeten leren om te delegeren. Onze expert stelt elke dag weer vast dat leidinggevenden vaak een focusprobleem hebben. Dit komt vandaag voor in heel wat kleinere structuren. “Ze houden zich met allerlei dingen bezig zonder dat ze zich er volledig van bewust zijn waar ze naartoe willen, wat niet altijd tot even briljante resultaten leidt.

Dit is zeker waar wat betreft alle marketing- en communicatiefuncties. Als je geen expert bent, kan je allerlei dingen doen zonder ooit de verhoopte doelstellingen te bereiken. Voor Émilie Lessire is het allerbelangrijkste dat je als leidinggevende erkent dat je niet alles weet. Zo omringde Henri Ford zich al met mensen die op sommige gebieden meer beslagen waren dan hijzelf. “De leidinggevende moet niet alles doen. Hij moet vooral zijn functie als strateeg vervullen, van alles op de hoogte zijn maar de uitvoering overlaten aan anderen.”

Uitbesteden of niet ?

Sommige taken kunnen intern uitbesteed worden terwijl andere expertise van buitenaf vereisen. Er wordt vaak gedacht dat uitbesteden duurder is dan een nieuwe werknemer aannemen. “Outsourcen is een goed oplossing als je precies weet wat je wil, waar je naartoe wil en tegen welke termijn. Enkel op die voorwaarden is het de investering waard”, verzekert ons Émilie Lessire.

Je kan inderdaad niet zomaar alles uitbesteden. Volgens onze specialist moet alles wat gelinkt is aan de waarden van het merk intern gebeuren (of met een externe medewerker met een langetermijncontract). “Zo is community management een taak die binnenshuis moet worden opgpikt: de tone of voice en de wereld van het merk moeten immers van binnenuit komen als je geloofwaardig wil overkomen tegenover je klanten en prospects. 

Andere dingen, zoals het schrijven van artikels met diepgang, het opstellen van Facebook- en AdWords-campagnes, SEO en ga zo maar door, kunnen dan weer perfect toevertrouwd worden aan derden. “Je moet goed nadenken over de taken waar het eigen team voor opgeleid is en die een echte meerwaarde met zich meebrengen”, besluit ze.