Kamerleden Leen Dierick en Nathalie Muylle (CD&V) willen het begin van de winter- en zomersolden definitief uitstellen naar 1 februari en 1 augustus. Ze hebben hiervoor een amendement ingediend op een eerder CD&V-voorstel. 

De afgelopen maanden werd er flink gediscussieerd over het uitstellen van de winter- en de zomersolden. Dit moest winkeliers helpen om de stock die ze niet verkocht kregen door de verplichte winkelsluitingen toch van de hand te doen. Uiteindelijk werd besloten om de zomersolden eenmalig met een maand op te schuiven. Hoewel Mode Unie ook vragende partij was om de wintersolden uit te stellen tot 1 februari, heeft minister van Economische Zaken, Pierre-Yves Dermagne vorige week beslist om niet op het voorstel in te gaan. De solden beginnen de komende winterperiode wel pas op maandag 4 januari in plaats van zaterdag 2 januari om een grote volkstoeloop te vermijden. De discussie over de komende koopjes mag dan wel geregeld zijn, toch blijft het onderwerp de gemoederen verhitten. Zo blijkt uit een amendement dat kamerleden Leen Dierick en Nathalie Muylle (CD&V) hebben ingediend op een eerder CD&V-voorstel. Ze willen het begin van de winter- en zomersolden definitief uitstellen naar 1 februari en 1 augustus. “De weersomstandigheden zijn grondig veranderd in ons land. Hierdoor heeft de consument zowel zijn zomer- als zijn winterkleding op een later moment nodig”, verklaart Leen Dierick. “De hevigste winterprik is er vaak maar in februari en onze zomerkledij hebben we pas nodig in juli en augustus. De solden, die een seizoensopruiming zijn, worden dan ook best verschoven met één maand.” 

Hoewel Nathalie Muylle benadrukt dat veel handelaars in de sector kleding, schoenen en lederwaren ook vragende partij zijn van een definitieve verschuiving, valt Comeos, die de grote modeketens vertegenwoordigt, compleet uit de lucht. “We nemen met verbazing kennis van het voorstel tot verschuiving van de solden. Wij zijn duidelijk tegen dit voorstel, net als NSZ aan Vlaamse kant en UCM aan Franstalige kant”, reageert Hans Cardyn, woordvoerder van Comeos. “Het definitief uitstellen van de solden is sowieso een slecht idee omdat we niet op een eiland leven. In Frankrijk starten de solden in januari, als je ze hier uitstelt, gaan de consumenten de grens oversteken of ze doen hun slag online want de online platformen starten sowieso begin januari." Comeos benadrukt dat het amendement geen rekening houdt met het feit dat de solden over veel meer gaan dan alleen kleding. “Ook de meubelzaken, health&beauty-, elektro-, sportwinkels,… doen allemaal mee aan solden en al die sectoren hebben zich uitgesproken tegen uitstel”, vervolgt de handelsfederatie. Mode Unie, die een deel van de zelfstandige modehandelaars vertegenwoordigt, is wel voorstander van een definitief uitstel. "Uit een recente enquête bij onze leden blijkt dat de grote meerderheid (71,7%) van de zelfstandigen voorstander is van een definitief uitstel van de koopjesperiode", verklaart Isolde Delanghe, directeur bij Mode Unie, aan Gondola. "Door de solden op te schuiven, vallen ze niet langer midden in het seizoen. Daardoor kunnen winkeliers hun seizoensstock een maand langer verkopen en zo toch nog afraken van hun voorraad."

Afschaffen sperperiode?

Eerder dit jaar diende Leen Dierick ook een wetsvoorstel in om de sperperiode af te schaffen. Dat is de periode waarin handelaars van kleding, schoenen en lederwaren geen prijsverminderingen mogen aankondigen. “Nergens anders in Europa bestaat dergelijke aanloop op de solden", verklaart Leen Dierick. "Ooit diende deze sperperiode om alle handelaars op hetzelfde moment te doen starten met solden. In de praktijk schiet deze sperperiode dit oorspronkelijke doel voorbij. Handelaars omzeilen deze door koppelverkoop, hoeveelheidskortingen en fluistersolden. Door dit af te schaffen bieden we duidelijkheid aan handelaars." Al klinkt er binnen de sector veel kritiek op dit voorstel. Een definitieve afschaffing lijkt dan ook nog niet voor morgen.