De corona-crisis verkoopt onze economie een dreun die we nog vijf à tien jaar zullen voelen, zegt econoom Bruno Colmant, één van de sprekers op de Gondola Gala Night. Maar zoals elke crisis liggen er ook mogelijkheden: lokaal consumeren kan ons helpen om uit het dal te klauteren.

Bruno Colmant, CEO Degroof Petercam, lid van de Koninklijke Academie en spreker op de Gondola Gala Night, maakt al jaren snedige én gedegen analyses van de Belgische economie. De vraag is: hoe kijkt hij naar de economische crisis waarin COVID-19 ons allemaal geduwd heeft? “We beleven een enorme shock, die de bestaande onevenwichten nog verder zal vergroten. Problemen die nog niet helemaal of minder zichtbaar komen nu versneld aan het oppervlak, zoals de financiering van de pensioenen en de gezondheidszorg. Het Belgische BNP is met 10% gedaald, we gaan de impact van de crisis nog vijf à tien jaar voelen.” 

U vreest dat de verschillen in onze samenleving groter worden.

De verschillen worden uitvergroot door de crisis, ja. Belgen spaarden nog nooit zoveel als vandaag, maar het zijn niet de spaarders die hun werk verloren hebben. Er komen scheuren in de middenklasse, sinds de Tweede Wereldoorlog het fundament van onze economie en onze samenleving. Er is een aanzienlijk verlies aan jobs: er verliezen misschien wel 300.000 hun job. En het zijn degenen zonder diploma die het zwaarst getroffen worden. Het zorgt ervoor dat er een belangrijke sociale kloof ontstaat.

Wat moet er volgens u gebeuren om de economie te herlanceren?

Ik denk dat het belangrijk is dat de overheid de zwaarst getroffen mensen helpt door hun consumptie te ondersteunen. Hun koopkracht herstellen is cruciaal. Als een grote groep mensen zijn rekeningen niet meer kan betalen, dan heeft dat impact op de hele economie. De regering zal moeten compenseren door de staatsschuld te vergroten, maar dat hoeft geen echt probleem te zijn, omdat we via de Europese Centrale Bank met een negatieve rente zitten. Op die manier moeten we geen nieuwe belastingen in het leven roepen, wat dodelijk zou zijn voor een relance.

U vindt dat er een consumptiepact moet komen.

De regering moet kiezen voor een pact waarbij we kiezen voor het stimuleren van een meer lokale consumptie. Ik ben ervan overtuigd dat we mensen die in moeilijkheden moeten helpen door hen consumptiebons te geven. Ik heb al het idee gelanceerd om het bedrag op maaltijdcheques te verhogen en er te geven aan mensen die door de crisis in financiële moeilijkheden zitten. We beleven een crisis waarbij zowel vraag als aanbod het moeilijk hebben, dat zie je niet vaak. We moeten ervoor zorgen dat de binnenlandse consumptie op peil blijft.

 

Neem deel aan de Gondola Gala Night 2020 op donderdag 3 december. Inschrijven kan hier