Terwijl bezorgdheid over het klimaat een topprioriteit is, houden 90% van de nationale plannen maar gedeeltelijk rekening met de voedingssector. Die is verantwoordelijk voor 37% van het broeikaseffect.

Volgens een rapport van het WWF, van het VN programma voor het milieu, Eatforum en Climate Focus is voeding verantwoordelijk voor 37% van alle gassen die bijdragen tot het broeikaseffect. Dat terwijl 90% van de nationale klimaatplannen maar zijdelings rekening houden met de impact van de voedingssector. "Wanneer de nationale overheden meer aandacht zouden besteden aan de verspilling van voeding en het voedingsdieet van hun bevolking zouden proberen te optimaliseren, zouden de jaarlijkse wereldwijde uitstoot van broeikasgassen met 12,5 gigaton verminderd worden", aldus de onderzoekers. "Wanneer de huidige politiek verder gezet wordt daarentegen, wordt het zeer moeilijk om de doelstellingen op vlak van klimaatverandering en biodiversiteit te realiseren."

Nog volgens het rapport kan een efficiënte politiek de uitstoot van broeikasgassen verminderen met 4,6 gigaton per jaar. Hetzelfde geldt voor voedingsafval, verantwoordelijk voor 8% van de schadelijke uitstoot, en voor een daling van 4,5 gigaton per jaar aan broeikasgassen mits een goede aanpak.

Europa ook verantwoordelijk

"Nog belangrijkere verminderingen kunnen gerealiseerd worden door over te schakelen naar een gezondere en meer duurzame voeding, door vooral voeding op basis van planten te consumeren in plaats van vlees. Dat zou een besparing van 8 gigaton per jaar betekenen", aldus de onderzoekers. Terwijl de grootste producenten van uitstoot ontwikkelingslanden zijn, is Europa via zijn aanzienlijke import van voedingsproducten mee verantwoordelijk. "De manier waarop Europa produceert en consumeert is een belangrijk onderdeel van de klimaatverandering en van het verlies van biodiversiteit", aldus het rapport.