Volgens 1 op 2 consumenten is de houdbaarheidsdatum op verpakkingen van voeding de belangrijkste oorzaak van voedselverspilling. Omdat 1 op 4 het verschil tussen ‘Tenminste Houdbaar Tot’ (THT) en ‘Te Gebruiken Tot’ (TGT) niet kent, belandt veel voedsel in de vuilnisbak terwijl het nog perfect eetbaar is. Dat blijkt uit een consumentenonderzoek door verpakkingsproducent Tetra Pak.

 De term THT, ‘Tenminste Houdbaar Tot’, wordt vaak verward met TGT, die staat voor de uiterste gebruiksdatum ‘Te Gebruiken Tot’. Uit een recente bevraging bij 300 consumenten blijkt dat 1 op 2 door deze verwarring eten te snel weggooit. Zo gooit 1 op 4 zuivelproducten en 1 op 3 vruchtensappen meteen of 1 à 2 dagen na de THT datum weg. Een op vier gooit vlees, vis en eieren weg voor of op de vervaldag (TGT) zonder te kijken, ruiken of proeven om zelf te bepalen of het nog verantwoord is om het product  te eten.

 

“Kwaliteit gegarandeerd” als alternatief

Om de verwarring rond houdbaarheidsdata aan te pakken, vroeg Tetra Pak aan acht voedingsexperten om een betere term voor THT te bedenken. De zes beste termen zijn de voorbije twee weken beoordeeld door een steekproef van 300 consumenten en via social media. ‘Kwaliteit gegarandeerd tot’ bleek de populairste term en wint met 30% van de stemmen. De meerderheid vindt deze term beter dan de huidige omdat die verduidelijkt dat producten vaak nog perfect consumeerbaar zijn na het verstrijken van de THT datum.

Opvallend is dat 2 op 3 consumenten, bij vervanging van de term THT, minder voedsel waarvan de houdbaarheidsdatum is bereikt zouden weggooien Meer dan de helft van de consumenten (56%) zou minder bang zijn om ziek te worden door producten te eten waarvan de houdbaarheidsdatum bereikt is. En 57% van de respondenten zou bij invoering van een nieuwe term vaker kijken, proeven of ruiken voor ze voedingsmiddelen weggooien.

 

Naast een alternatieve term voor THT ziet de consument ook andere mogelijkheden om bewuster om te gaan met voeding en houdbaarheidsdata. Informatie over bewaring en houdbaarheid op de verpakking (77%), het gebruik van visuele symbolen die de termen THT en TGT verduidelijken (54%) en informatie in de rekken van de supermarkt (33%) kunnen hiertoe bijdragen.

Nood aan duidelijke communicatie

“De resultaten van de expertenbrainstorm en het consumentenonderzoek bevestigen de nood aan heldere communicatie omtrent de betekenis van houdbaarheidsdata en bewaring van voedingsproducten. Met de THTWegErmee campagne investeren we verder in het informeren en sensibiliseren van consumenten en betrekken we ook andere stakeholders om het thema op de agenda van de overheid te zetten”, zegt Birgit Kamp (Communicatiedirecteur, Tetra Pak North West Europe).