Unilever gaat al zijn producten voorzien van een label dat aangeeft hoeveel CO2 er vrijkwam bij de productie en het transport. Een belangrijke stap van de multinational in een poging om zijn broeikasgasuitstoot tegen 2039 tot nul te herleiden.

Nadat Unilever in 2010 beloofde om zijn CO2-uitstoot tegen 2030 te halveren, gaat de FMCG-gigant nu een stapje verder. Zo wil het al de broeikasgassen die vrijkomen bij de productie en het transport van zijn producten tot nul herleiden tegen 2039. Dat wil de multinational doen door openlijk te communiceren over de CO2-voetafdruk van elk product. Concreet gaat Unilever op al zijn 70.000 producten vermelden hoeveel CO2 er vrijkwam bij de productie en het transport. Het wordt in de toekomst dus mogelijk om na te gaan hoe milieuvriendelijk een blik Knorr-soep of een pot Ben & Jerry’s nu werkelijk is.

Om dit te kunnen doen zet Unilever een systeem op voor zijn leveranciers die op elke factuur de CO2-voetafdruk van de geleverde goederen en diensten moeten vermelden. Daarnaast gaat de multinational samenwerken met bedrijven en organisaties om het verzamelen, delen en communiceren van die gegevens te standaardiseren. 

Door transparant te communiceren over de broeikasuitstoot, denkt het bedrijf de CO2-reductie te kunnen versnellen en zijn leveranciers aan te sporen om milieuvriendelijker te leveren. Van de in totaal 100 miljoen ton CO2 die Unilever, volgens eigen berekeningen, uitstoot per jaar, is slechts 3 miljoen ton afkomstig van verwarming en elektriciteit van eigen gebouwen en fabrieken, zo meldt De Tijd. 30 miljoen ton is echter afkomstig van leveranciers en transporteurs en dat moet dus een pak minder.  De overige 65 miljoen ton komt vrij bij het gebruik van de producten, bijvoorbeeld voor het koken van water. Deze laatste wil de multinational halveren door productinnovatie. 

1 miljard euro voor Climate & Nature Fund

Naast de CO2-reductie en het communiceren over de CO2-voetafdruk van producten, heeft Unilever nog andere doelstellingen om de gezondheid van de planeet te verbeteren. Zo wil het bedrijf onder meer tegen 2023 een ontbossingsvrije toeleverketen hebben, wil het een nieuwe code voor regeneratieve landbouw introduceren en wil het een nieuwe generatie boeren en kleinschalige boerenbedrijven de middelen bieden om hun omgeving te beschermen en herstellen. Om al die maatregelen te versnellen, investeert Unilever 1 miljard euro in een nieuw ‘Climate & Nature Fund’ dat de komende tien jaar zal worden gebruikt voor initiatieven om de gezondheid van de planeet te beschermen en verbeteren. 

“Onze gezamenlijke verantwoordelijkheid bij het aanpakken van de klimaatcrisis is om te zorgen voor een absolute afname van de uitstoot van broeikasgassen, ons niet eenvoudig richten op neutraliteit – en we beschikken over de omvang en wilskracht om dit voor elkaar te krijgen”, legt Marc Engel, Chief Supply Chain Officer bij Unilever, uit. “Maar het is niet genoeg. Als we ver in de toekomst een gezonde planeet willen hebben, moeten we ook op onze natuur passen: bossen, bodemdiversiteit en waterecosystemen.”