De recente beslissing van Deliveroo om het sociaal statuut van de fietskoeriers te wijzigen is bij de socialistische transportvakbond BTB-ABVV in het verkeerde keelgat geschoten. Zij vindt dat deze koeriers schijnzelfstandigen worden, met  precaire arbeidsvoorwaarden. De bond vreest voor een inktvlekeffect.  

Eind oktober besliste het online-platform Deliveroo, dat maaltijden aan huis door fietskoeriers laat leveren, de samenwerking stop te zetten met de coöperatie SMart. Door die samenwerking waren de fietskoeriers in loondienst, genoten ze sociale bescherming en waren ze verzekerd. Nu ze is stopgezet, worden de fietskoeriers zelfstandigen. Volgens Frank Moreels, voorzitter van BTB, kwam die beslissing er net op het ogenblik dat BTB onderhandelingen wou opstarten over een cao die de arbeidsvoorwaarden van de fietskoeriers van Deliveroo zou vastleggen.

“Deliveroo ontvlucht zijn verantwoordelijkheid als werkgever door geen fietskoeriers in loondienst meer te willen”, zegt Frank Moreels, voorzitter van de BTB. Volgens hem worden de fietskoeriers nu schijnzelfstandigen en wentelt Deliveroo de verantwoordelijkheid voor de sociale zekerheidsbijdragen op hen. Zij moeten nu ook de kosten van de verzekeringen dragen. “Die fietskoeriers, vaak studenten, zijn zich niet bewust van de risico’s die ze lopen. Zo dekt Deliveroo alleen schade aan derden. De eigen schade of kwetsuren dekt het platform niet. Ook tegen eventuele schadeclaims zijn de koeriers niet gedekt”, zegt hij.

“We zijn niet tegen de fietskoerierdiensten, want ze kunnen een antwoord bieden op de mobiliteitsproblemen in de steden. Er bestaat overigens een paritair comité voor die sector. Maar de jongste tijd is een ‘flou artitistique’ ontstaan, die door de beslissing van Deliveroo nog groter is geworden”, zegt hij.

Inktvlekeffect

Moreels vreest voor een inktvlekeffect. “We zijn tegen de manier van werken van Deliveroo. Door zich voor te doen als een soort platform, onttrekt de bezorgdienst zich aan zijn verantwoordelijkheid als werkgever. Als we Deliveroo toelaten om zo te werken, komen de eerlijke bedrijven onder druk te staan.” Daarom worden overigens ook Uber Eats en Parcify in de gaten gehouden.

Volgens de vakbondsman is minister van Werk aangeschreven, is het paritair comité ingeschakeld en zijn de inspectiediensten verwittigd. Die zouden de gang van zaken bij Deliveroo onderzoeken. Ook een informatiecamapgne naar de koeriers zelf is opgestart. "Maar wij staan open voor dialoog voor Deliveroo. Wij zouden graag met hen tot afspraken komen”, zegt hij tot slot.