De eerste 6 maanden van dit jaar waren een tegenvaller voor Sligro. Zo stagneerde de omzet van de groep (1,1 miljard euro) en daalde de nettowinst met 12 miljoen euro tot 13 miljoen. Een halvering. De tegenvallende resultaten zijn te wijten aan het dalende consumentenvertrouwen en de gure marktomstandigheden in Nederland en België.

In het eerste halfjaar van 2019 behaalde Sligro een omzet van 1,135 miljard euro, een toename van 0,4% ten opzichte van dezelfde periode in 2018. Het bedrijfsresultaat uit voort te zetten bedrijfsactiviteiten nam daarentegen met 13 miljoen euro af tot 18 miljoen. En ook de nettowinst viel tegen. Die zakte in het eerste halfjaar met 12 miljoen euro tot 13 miljoen. 

“Het economisch klimaat in Nederland en België koelde in de eerste jaarhelft behoorlijk af. De daling van het consumentenvertrouwen in beide landen lijkt daarmee opnieuw een voorspellende waarde voor de marktontwikkeling te zijn”, verduidelijkt Koen Slippens, CEO bij Sligro Food Group. “In Nederland zagen we nog een kleine plus in de markt. Die is vooral prijsgedreven. In België is sprake van een krimpende markt. De kosten van logistiek, energie en personeel lieten bovendien een behoorlijke stijging zien. Al met al uitdagende omstandigheden voor ons en onze concurrenten en dus zaak om flink aan de weg te timmeren voor de toekomst en gelijktijdig de business vandaag door deze markt te loodsen." En over die uitdagingen op de Belgische markt zal Rudi Petit-Jean, de CEO van Sligro België, het trouwens uitgebreid hebben tijdens de nieuwe sessie van Gondola Society op 26 september 2019.

België

In ons land nam de omzet met 5,6% toe ten opzichte van vorig jaar, in tegenstelling tot Nederland waar de omzet daalde met 0,1%. “Daarmee hebben we in België duidelijk de markt verslagen. Dat komt mede door de groei van onze vestiging in Antwerpen die we week na week zien toenemen sinds de opening in november 2018”, verklaart Koen Slippens. 

De brutowinst nam af met 1,7% ten opzichte van vorig jaar tot 22,2%. Dat is onder meer te wijten aan de misverschuivingen, maar ook door de relatief grote derving in Antwerpen waar de omzet nog in een groeifase zit. De kosten als percentage van de omzet daalden op hun beurt met 3,5% tot 28,5%. “We investeren in België in de fysieke infrastructuur van bezorging en zelfbediening en één centraal Sligro Food Group Belgium team op het hoofdkantoor. Beide zijn gericht op groei waardoor in deze fase, waarin het aantal locaties nog beperkt is, de kosten in relatie tot de omzet nog niet in verhouding zijn. Dat is een consequentie van de opstartfase waarin we nog zitten”, legt Koen Slippens uit. Het resultaat voor belastingen nam met 6 miljoen euro af tot een verlies van 7 miljoen euro.

“In België groeiden we veel harder dan de markt, mede door de in de loop van het eerste half jaar aantrekkende ontwikkeling van onze nieuwe vestiging in Antwerpen. We weten dat de omzet in Antwerpen nog een verdere groei moet doormaken om naar een resultaatneutrale operatie te komen. Daarnaast bouwen we aan onze infrastructuur en één centrale hoofdkantoororganisatie voor Sligro Food Group Belgium. De kost gaat ook in België voor de baat uit”, vervolgt hij. 

Vooruitzichten

Ondanks het afnemende consumentenvertrouwen en de gure marktomstandigheden, blijft Sligro positief en is het ervan overtuigd dat het zijn omzetgroei zeker nog zal weten op te krikken. “Wij verwachten in Nederland na de zomer de eerste pandintegratie van Heineken te voltooien om daarna tot eind 2020 alle integraties af te ronden, conform plan. In Amsterdam zullen we in 2020 na de Heineken integratie ook de integratie van Wheere afronden. Onze SAP implementatie in België verwachten we binnen timing en begroting te realiseren in 2020. In Antwerpen is omzetgroei de sleutel tot een verbetering van het rendement en een basis om het vestigingsnetwerk verder te vergroten”, besluit de CEO.