De sociale partners hebben een akkoord bereikt voor de foodretail en de hypermarkten van Carrefour. Het personeel krijgt een premie van 500 euro en er wordt extra personeel ingezet om de werkdruk te verlichten. Bij de non-foodretail is er nog geen akkoord.

Na een week lang hard onderhandelen is er eindelijk een akkoord uit de bus gekomen bij de sociale partners in de retailsector. “Supermarktmedewerkers krijgen een premie van 500 euro, als compensatie voor het harde werk dat ze ook in de tweede golf van de pandemie en in de context van de sterke verkoop tijdens de eindejaarsperiode moeten leveren”, klinkt het in een persbericht van de vakbonden. De supermarkten engageren zich ook om extra personeel in te zetten om de druk op de schouders van de medewerkers te verlichten. Er komt ook duidelijke communicatie tegenover de klanten, om de regels – alleen komen winkelen, verplichte winkelmand- of kar, desinfectie en reiniging van de lokalen – maximaal te laten respecteren. Bij de non-food is er nog geen akkoord, maar de vakbonden hebben het over “een belangrijke etappe die afgewerkt is”.