Belgische bakkersleverancier Puratos broedt op een bijzonder project: het wil nagaan of er brood kan gebakken worden op Mars. Maar met het onderzoek wil het ook milieuvriendelijker maken op aarde.

“We geloven dat over honderd jaar mensen op Mars wonen. Ze zullen brood eten en daarom willen we het mogelijk maken om ter plaatse brood te maken', zegt Filip Arnaut, de onderzoeksdirecteur van Puratos, in de krant De Tijd. Concreet wil het bedrijf in containers tarwe telen en er vervolgens brood van maken. Telen in de bodem van Mars is fysisch onmogelijk. 

Afgelopen lente kondigde Puratos de plannen aan, maar nu heeft het bekendgemaakt dat het geld heeft ingezameld voor een proefproject. Het doel is zo zuinig mogelijk tarwe te telen. De tarwe op Mars moet bijvoorbeeld geteeld worden met amper 5 procent van de hoeveelheid water die nodig is op aarde. Ook met bemesting moet extra zuinig worden omgegaan. 'We kunnen geen mest overvliegen vanop aarde', zegt Arnaut. 'De bedoeling is afval zoals stro en kaf te hergebruiken als mest.' De bevindingen uit het onderzoek zijn volgens Puratos ook nuttig op aarde. Niet onbelangrijk, want als de mens niet op Mars geraakt, is het onderzoek toch geen verloren moeite. 'Iedereen wil duurzamer produceren', zegt Arnaut. 'Ons project kan het waterverbruik drukken en een antwoord geven op het stikstofprobleem.' Dat kwam onlangs in het nieuws door massaal protest van Nederlandse boeren. Die moeten om milieuredenen minder stikstof gebruiken.

Van de 6,5 miljoen euro die Puratos voor de test verzamelde, komt 4,5 miljoen van de Vlaamse overheid. De rest is bijgedragen door de UGent, de Universiteit Antwerpen en de Belgische bedrijven Magics Instruments en Urban Crops. Die laatste teelt al jaren groenten en fruit in loodsen en containers en ontwikkelde de containers voor Puratos. “Mede door dit project willen we blijven groeien”, zegt Puratos-CEO Daniel Malcorps in De Tijd. “Dit jaar boeken we naar verwachting 2 miljard euro omzet, 6 tot 7 procent meer dan vorig jaar. De brutobedrijfswinst steeg met 10 tot 11 procent, waardoor we een winstmarge hebben van 11 procent.”