Tegen eind dit jaar komt er een herwerkte versie van Nutri-Score. Eén van de belangrijkste veranderingen is dat de scores van bewerkt vlees en rood vlees naar beneden bijgesteld worden. Ook voor suiker, vetten en zout wordt het label strenger.

In 2014 werd de Nutri-Score ingevoerd om consumenten beter te informeren over de voedings- en gezondheidswaarde van producten in de supermarkt. België is één van de landen die het label invoerde, al was er veel tegenkanting vanuit de voedingsindustrie, die de wetenschappelijke basis ervan in vraag stelde en wees op inconsequenties, ook al bleek het een positief effect te hebben op de verkoop. Vooral benadeelde fabrikanten roerden zich. Deels om aan die kritiek tegemoet te komen, wordt er vanaf volgend jaar een herwerkte versie van de Nutri-Score ingevoerd. Daarbij wordt er strenger gekeken naar de aanwezigheid van zout, vetten en suiker. We geven een overzicht van de belangrijkste veranderingen.

Van rood vlees en bewerkt vlees wordt de score verminderd: het wordt aangeraden de consumptie ervan terug te schroeven. Ook gesuikerde producten, zoals ontbijtgranen, gaan achteruit, van A naar C. Producten die veel zout, suiker en verzadigde vetten bevatten krijgen score E, terwijl samengestelde bereide maaltijden een downgrade krijgen van A-B naar C-D. Dat is onder meer het geval voor pizza’s, meldt de Franse onderzoeksgroep Eren op zijn website. Volkoren en bruinbrood kreeg hoofdzakelijk score A, tegenover broden die meer verwerkt zijn (B of C, naar gelang de hoeveelheid zout die ze bevatten). Bij de winnaars zitten visproducten en vette vissen zonder toevoeging van zout en olie (score A of B). Plantaardige oliën met lage hoeveelheden verzadigde vetten (olijvenolie, zonnebloemolie, …) krijgen score B. Oliehoudend fruit krijgt, in zijn natuurlijke versie, score A of B. Boter en kokosolie behouden score E.

Tegen eind dit jaar zal er ook een herwerkt voorstel komen voor dranken, waar wellicht ook de aanwezigheid van suiker zwaarder zal doorwegen. Het is op dit moment niet duidelijk wanneer de herwerkte Nutri-Score zal ingevoerd worden in de zeven Europese landen die het label hanteren. Net zoals bij de vorige versie zal er veel tegenkanting komen van voedingsbedrijven die zich benadeeld voelen door de nieuwe scores en druk zullen zetten op politici. Onder meer Italië verzette zich al fel tegen het label, net als veel kaasfabrikanten, die niet te spreken zijn over het feit dat hun producten vaak label D of E krijgen. Fabrikanten moeten los daarvan ook nog de tijd krijgen om hun verpakkingen aan te passen aan de nieuwe scores. Daardoor mag de nieuwe versie van Nutri-Score ten vroegste midden volgend jaar verwacht worden.