De voetgangerszone in Brussel is niet per se een zegen voor de lokale handelaars, dat blijkt uit een studie van handelsagentschap Atrium. Gewestminister van Economie Didier Gosuin (FDF) wil dan ook dat de Stad dringend werk maakt van een handelsplan in samenwerking met het Gewest.

Handelsagentschap Atrium onderzocht van augustus tot oktober welke invloed de voetgangerszone heeft op de lokale handelaars. Hiervoor interviewde het 233 handelaars en 213 klanten. Het agentschap formuleert nu enkele aanbevelingen voor het Brussels stadsbestuur op basis van de studie.

In juli voerde Brussel een voetgangerszone in. De Anspachlaan en enkele omliggende straten werde autovrij van voor de beurs, meer specifiek vanaf Anneessens, tot De Brouckère. Uit een studie van Atrium blijkt nu dat er niet gevoelig meer of minder passage is in de zone sinds de stad de auto’s er weerde. Wel is de doorstroom er erg afhankelijk van het weer. Er zijn met andere woorden veel meer pieken en dalen, maar een structurele verbetering is de zone niet. Opvallend is ook dat het aantal bezoekers die voor de uitbreiding van de voetgangerszone zijn daalt van 18 tot 11 procent.

Ondermaatse uitwerking

Klanten zijn enthousiaster over de zone dan de handelaars zelf. Zeven klanten op tien zijn voor de voetgangerszone, terwijl dit bij de handelaars slechts één op twee is. Vooral over de uitwerking ervan heerst ontevredenheid. Meer specifiek de tijdelijke aanleg, de veiligheid en de netheid blijken ondermaats.

Het nieuwe mobiliteitsplan valt niet bij alle handelaars in de smaak. Enkele weken geleden nog trokken zo’n 300 handelaars naar de Raad van State om hun misgenoegen te uiten. Didier Gosuin vindt dat de stad het rapport van Atrium niet mag negeren. “De tijd dringt want als we het negatieve imago dat bij sommigen leeft en de confrontatie van meningen laten voortduren, zal dit fantastisch project mislukken”, klinkt het.

De aanbevelingen van Atrium

Atrium formuleert dan ook enkele aanbevelingen voor de stad Brussel om de zone voor zowel handelaars als bezoekers te verbeteren. In de eerste plaats moet de communicatie tussen de stad en de handelaars worden aangepakt. Hiervoor stelt het een rechtstreeks communicatiekanaal voor tussen beide partijen. Een politiepost in de zone zou het veiligheidsgevoel moeten verbeteren. Daarnaast raadt Atrium ook een marketingcampagne aan voor de klanten.