Label Rouge, al meer dan een halve eeuw een Franse referentie op het gebied van superieure kwaliteit, ontwikkelt zich voortdurend om beter tegemoet te komen aan de wensen van de consument, of het nu gaat om smaak, duurzaamheid of dierenwelzijn.

Label Rouge werd in het begin van de jaren zestig opgericht door een aantal pluimveehouders die een traditionele kweekmethode in stand wilden houden tegenover de opkomst van de industriële productie, en verenigt vandaag zo'n 5.000 gepassioneerde pluimveekwekers verspreid over heel Frankrijk. Met een indrukwekkende gecumuleerde jaarlijkse productie van 106 miljoen stuks pluimvee (kippen, parelhoenderen, eenden, kapoenen, enz.) en 480 miljoen eieren vertegenwoordigen de leden van het label ongeveer 12% van de Franse productie. Maar om het op Europees niveau erkende logo te verkrijgen, moeten ze voldoen aan een lastenboek met strenge regels, die vergezeld gaan van regelmatige controles door een onafhankelijke instantie. “Dankzij dit wettelijk kader kunnen wij de consument een product van superieure kwaliteit aanbieden”, benadrukt Maxime Godart, hoofd communicatie van Synalaf, de interprofessionele organisatie die de pluimveehouderijen die het Label Rouge mogen dragen vertegenwoordigt. “Er worden regelmatig consumentenbevragingen uitgevoerd, die jaar na jaar bewijzen dat onze producten qua smaak beter zijn dan een zogenaamd standaardproduct.”

Label Rouge
©

Label Rouge

Dieren-... en menselijk welzijn

Deze uitmuntende smaakkwaliteiten zijn in feite het directe resultaat van de sterke verbintenissen die de pluimveehouders van Label Rouge aangaan, te beginnen met de keuze voor een kippenras dat onder meer gekenmerkt wordt door een langzame groei van ten minste 81 dagen, dus bijna drie maanden. Deze stam heeft ook het voordeel dat hij beter bestand is tegen ziekten. “Er worden belangrijke bioveiligheidsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat de dieren ziek worden”, aldus Maxime Godart. “Als dit toch gebeurt, wordt het pluimvee eerst behandeld met alternatieve methoden, zoals fytotherapie. Pas daarna gaan we eventueel over op chemische behandeling. Antibiotica kunnen nog steeds worden gebruikt, maar alleen als allerlaatste redmiddel, aangezien onze 5.000 boeren zich inzetten om antibioticaresistentie te bestrijden”.

Deze 4.400 kippen hebben minstens 8.800 m² buitenren, oftewel bijna een hectare. Onze dieren zijn de hele dag in de buitenlucht, en dat het hele jaar door.

Meer algemeen staat ook het respect voor dierenwelzijn centraal in de aanpak van Label Rouge. Daarom kweken de aangesloten fokkers alleen in de openlucht of met vrije uitloop. “Dit gebeurt op kleine boerderijen die alleen kippenhokken van minder dan 400 m² toestaan voor maximaal 4.400 kippen”, legt Maxime Godart uit. “Deze 4.400 kippen hebben minstens 8.800 m² buitenren, oftewel bijna een hectare. Onze dieren zijn de hele dag in de buitenlucht, en dat het hele jaar door.” Bovendien worden deze welzijnsbepalingen nog versterkt door kwaliteitsvoer, voornamelijk uit Frankrijk, en uitsluitend volgens de BGA- (beschermde geografische aanduiding) voorschriften. “Maar ook al wordt het aspect van dierenwelzijn gecodificeerd door het lastenboek, het is toch vooral de fokker die het verschil maakt”, benadrukt de communicatieverantwoordelijke van Synalaf. De kwaliteit van zijn werk, zijn knowhow en zijn motivatie om een uitzonderlijke productkwaliteit te bereiken, maken het verschil. Het gaat hier echt om een verdrag tussen wat bepaald staat in het lastenboek en de fokker, tussen het dier en de mens. Respect voor het dier staat centraal, evenals respect voor de mens en zijn arbeidsomstandigheden.

Elk jaar brengen we wijzigingen aan in het lastenboek, steeds met het doel te voldoen aan de verwachtingen van de samenleving. 

Duurzaam in meerdere opzichten

Een andere pijler van de Label Rouge-pluimveehouderijen is gebaseerd op duurzaamheid, die verschillende vormen aanneemt. In de eerste plaats op het niveau van het milieu, via de uitgestrekte buitenpistes. “We mogen zeggen dat wij bijdragen aan het behoud van de biodiversiteit van planten en dieren, dankzij de bomen en heggen die we op onze boerderijen aanplanten. Die werkwijze stelt ons ook in staat koolstof op te slaan die anders in de atmosfeer terecht zou komen. En natuurlijk werken we ook hard aan de vermindering van het energieverbruik. Steeds meer boeren isoleren daarom hun kippenhokken”, zegt Maxime Godart. Ten tweede is er de sociale duurzaamheid, door totale traceerbaarheid van ei tot bord. “Elke dier dat op de markt wordt gebracht, heeft een volgnummer waarmee de volledige herkomst stap na stap kan worden getraceerd: van de groepen hanen en broedkippen die het hebben voortgebracht, tot de vervoerder die het in de supermarkt heeft afgeleverd, via het voer dat het dier heeft gekregen of de eventuele medische behandelingen die het heeft ondergaan.” Ten slotte is er ook nog het aspect van de economische duurzaamheid, door deel te nemen aan het behoud van de plattelandsgebieden en de versterking van hun identiteit. “We doen aan extensieve veeteelt, waardoor we extra inkomsten kunnen genereren voor het hoofdbedrijf, wat meebrengt dat we onze partners en kinderen op de boerderij kunnen houden. Het is een activiteit die volledig verenigbaar is met een normaal gezinsleven.”

Label Rouge
©

Label Rouge

Een betaalbare prijs

Ondanks deze reeds hoge vereisten is Label Rouge niet van plan het hierbij te laten. Tijdens de komende jaren willen de kwekersgroeperingen bijvoorbeeld hun voer uitsluitend uit Europa betrekken, 100% non-GGO worden en de bioveiligheidsmaatreglen verder versterken, om bijvoorbeeld de vogelgriep doeltreffender te bestrijden. “Elk jaar brengen we wijzigingen aan in het lastenboek, steeds met het doel te voldoen aan de verwachtingen van de samenleving: zelfvoorziening op voedselgebied, respect voor het milieu en voor dierenwelzijn, maar ook economische toegankelijkheid tot kwaliteitsvoeding. Onze ambitie is om een massaconsumptieproduct te blijven, reden waarom onze verkoopprijzen altijd toegankelijk zullen zijn voor alle consumenten”, besluit Maxime Godart. In België is “Label Rouge” verkrijgbaar bij Carrefour, Cora, Intermarché en Delhaize.

Gevogelteboerderijen Label Rouge: Dierenwelzijn zoals je het nog nooit gezien hebt op onze site: www.volailles-oeufs-labelrouge.be

Contact

Maxime Godart
Hoofd communicatie van Synalaf
+33 (0)1 82 73 06 99
m.godart@synalaf.com