Inzetbaarheid (of employability in het Engels) gaat over ieders bekwaamheid om werk te vinden en te houden, en om tijdens zijn volledige professionele carrière vooruit te gaan en zich aan te passen. Met andere woorden: het betreft de capaciteit van de medewerker om zijn carrière op autonome wijze uit te bouwen.

Welke factoren beïnvloeden uw inzetbaarheid?

De inzetbaarheid hangt af van de kennis, de kwalificaties, het gedrag en de ervaring van de medewerker, alsook van de manier waarop hij of zij hier gebruik van maakt om zijn of haar carrière een boost te geven. In dit geval moet het begrip carrière in de ruimste zin van het woord worden geïnterpreteerd. Het betekent immers iets anders voor elk van ons. Voor sommigen gaat het over een reeks professionele ervaringen, voor anderen over work-life balance of over het feit zich te onderscheiden, impact te hebben, zijn talenten te ontwikkelen… Kortom, carrière is een individueel begrip dat verder gaat dan het beklimmen van de hiërarchische ladder. De verwachtingen en de inhoud van carrières evolueren in de tijd. Wie net afgestudeerd is zal niet dezelfde verwachtingen koesteren als een dertiger met kleine kinderen of een senior die zijn carrière in schoonheid wil afsluiten.

Waarom uw inzetbaarheid verhogen?

Als medewerker moet u uw inzetbaarheid goed in het oog houden en uw eigen carrière in de hand hebben. Zowel uw onderneming als haar omgeving veranderen immers voortdurend. Die veranderingen hebben een rechtstreekse impact op de beschikbare functies en de vereisten die u daarvoor nodig heeft. Zo is persoonlijke ontwikkeling zowel een recht als een plicht geworden voor elke medewerker. Dankzij die persoonlijke ontwikkeling kunt u zich immers net alleen op professioneel gebied ontwikkelen, maar u bovendien ook nog eens goed in uw vel voelen.

U kunt zich specialiseren in een job en uw competenties ontwikkelen, zodat u expertise ontwikkelt in uw domein. Of u kunt uzelf op een ruimere manier ontwikkelen als u mobiel wilt blijven in uw afdeling of uw kansen wilt grijpen in een andere onderneming.

Hoe uw inzetbaarheid verhogen?

Om een nieuwe stap te zetten in uw carrière moet u zichzelf eerst kunnen evalueren. Wie bent u? Wat kunt u zoal? Wat zijn uw sterke punten en wat wilt u zelf? Zelfkennis is belangrijk om uw carrièremogelijkheden te onderzoeken.

  • Wie bent u? / Waar staat u? Uw eigen persoonlijkheid onderzoeken, zelf weten wat u drijft en interesseert, wat u zoal kunt en wat uw waarden in het leven zijn: dat moet uw startpunt zijn. Zelfanalyse drinkt zich op. U kunt ook voortgaan op een aantal ‘career explorer’ tools of op de feedback die u hebt gekregen tijdens uw functionerings- of evaluatiegesprekken of tijdens gespreken met collega’s. In functie van uw persoonlijke verwachtingen op het gebied van uw ontwikkeling en uw carrière, kunt u trouwens informatie verzamelen wat betreft uw perspectieven in het eigen bedrijf of elders.
  • Wat zijn uw verwachtingen? De volgende stap bestaat erin om uw verwachtingen precies te formuleren tegenover uw leidinggevende en samen met hem of haar de competenties te overlopen die u nog moet verwerven. Stel samen een actieplan op en neem de bereikte akkoorden op in uw persoonlijke ontwikkelingsplan. Elke medewerker heeft jaarlijks recht op een aantal vormingsdagen betaald door de werkgever. Deze worden echter niet altijd automatisch toegekend. Aarzel niet om uw verwachtingen op dit gebied te melden aan uw verantwoordelijke of aan de HR-afdeling.
  • Hoe concretiseert u uw ontwikkeling? Uw leidinggevende of HR-dienst kunnen u helpen om uw individuele ontwikkelingsplan te concretiseren, maar u blijft uiteraard als enige verantwoordelijk voor de opvolging en verwezenlijking ervan. U zal dus zelf de nodige initiatieven moeten nemen, zowel wat de gebruikelijke vormingen betreft als op het vlak van ‘learning on the job’-coaching (coaching door een leidinggevende of collega’s, feedback, uitwisseling van ervaringen, networking…). Aarzel ook niet om het regelmatig over uw vooruitgang te hebben met uw leidinggevende.

Gondola People

Dit artikel is afkomstig van onze website Gondola People. Bent u op zoek naar een nieuwe job of rekruteert u personeel?

Klik hier