De retail zit in een moeilijke positie: op een moment dat ze zich moet heruitvinden voelen de modebranche en andere sectoren volop de impact van de crisis. En toch is het mits de nodige creativiteit en solidariteit mogelijk een nieuw elan te vinden, zegt Pierre-Alexandre Billiet, ceo van Gondola.

De corona-crisis laat zijn sporen na in de non-foodretail. Toch zijn sommige ondernemers erin geslaagd zich opnieuw uit te vinden. De eerste die er in ons land in geslaagd is, is Caméléon. Met een beperkte kapitaalinbreng zijn drie ondernemers erin geslaagd de wetmatigheden van de retail, waarin vooral de personeelskosten zwaar doorwegen, te hertekenen. Hun oplossing: bedienden twee maanden lang op werkloosheid zetten, waardoor ze zich helemaal kunnen toeleggen op de herlancering van Cameleon, met de belofte op werk wanneer het bedrijf er terug bovenop is, en de mogelijkheid om aandeelhouder te worden. Niet slecht en geïnspireerd op de coöperatieve modellen van de eerste industriële revolutie, waar hele wijken gebouwd werden voor en door arbeiders.

Een voorbeeld in Nederland gaat in dezelfde richting, zelfs al is het daar maar organisatorische en financieel, terwijl Cameleon ook een ethische en sociale dimensie heeft. De familie Van Eerd, eigenaar van de supermarktketen Jumbo, heeft onlangs Hema overgenomen via het investeringsfonds Parcom. Bij de overnamestrijd roerden er zich ook burgerinitiatieven die Hema wilden overnemen. De burgerdeelname geeft geen beslissingsrecht, maar wel certificaten waarmee het risico mee gedeeld wordt, net als een deel van de winst. Eén van die burgerinitiatieven, Koop de Hema, meldde deze week aan Nederlandse media dat de onderhandelingen met de familie Van Eerd lopen.

In de media liet de familie het volgende weten: “We voelden ons tijdens de onderhandelingen ondersteund, omdat het burgeriniatief er ons van overtuigde dat Hema een Nederlandse winkelketen moet blijven. Het is prachtig om te zien dat duizenden klanten bereid zijn om de keten te ondersteunen.” Terecht chauvinisme, want zoals een studie van Deloitte naar aanleiding van het vertrek van het hoofdkwartier van Delhaize, bij de overname door Ahold: de sociale zetel is een economische motor voor een hele regio. Het is een verstandige zet van de familie Van Eerd om consumenten en investeerders samen te brengen, want de groep gaat op dit moment door een moeilijke periode. Na investeringen in foodservice (Laplace) heeft het de overname van 80 winkels van Deen aan zich moeten laten voorbijgaan. Of hoe gezond verstand en gezond management nooit ver uit elkaar liggen.