Hoewel het Europese consumentenvertrouwen in het tweede kwartaal van dit jaar terug steeg, kreeg dat vertrouwen bij de Belgen een lichte deuk. Vooral op het vlak van economische en inkomensverwachtingen doet België het vrij slecht. Dat blijkt uit het laatste GfK Consumentenklimaat rapport dat het consumentenvertrouwen bij de 28 Europese lidstaten nagaat.

Het vertrouwen bij de Europese consument verbeterde wat tijdens het tweede kwartaal van 2018. In juni bereikte het GfK consumentenvertrouwen voor de 28 EU-lidstaten 23.2 punten, wat 2.6 punten boven de waarde in maart lag en het hoogste niveau was sinds november 2007. De gemiddelde koopbereidheid binnen de EU daalde evenwel licht, alhoewel de neiging tot sparen eveneens daalde. Dit betekent dat de consument kennelijk meer geld voor consumptie vrijmaakt. 

In detail…

Met een economische prognose van 7.1 punten, een duidelijke daling ten opzichte van de 15 punten die werden bereikt in maart, schatte de consument de economische ontwikkelingen voor de EU gemiddeld ook minder positief in dan aan het begin van het jaar. Het vertrouwen in de economische ontwikkeling verminderde merkelijk, vooral in Duitsland, Frankrijk en België, terwijl consumenten in Spanje en Italië de economische activiteit in hun land rooskleuriger inzagen.  

De inkomensverwachting bereikte 16.8 punten in juni, een halve punt boven haar waarde in maart, en bleef daarmee hangen op het Europese gemiddelde. In Spanje, Slovenië en Griekenland, daarentegen, steeg de indicator aanzienlijk in vergelijking met het eerste kwartaal. Bovendien had de consument er een optimistischere kijk op zijn toekomstige loonverwachting. 

In vergelijking met het eerste kwartaal van het jaar daalde de koopbereidheid licht naar 17.6 punten in juni, wat 2.1 punten lager bedroeg dan in maart. Terwijl de indicator in Spanje en Slovenië verbeterde, daalde hij in Bulgarije en Frankrijk zelfs met dubbele cijfers. Doordat bij de berekening van het GfK Consumentenvertrouwen in Europa ook moest worden rekening gehouden met de dalende neiging tot sparen, steeg deze indicator toch naar 23.2 punten in het tweede kwartaal van 2018 ondanks de lichte daling in de koopbereidheid. 

Belgen zien economische en inkomensverwachtingen somber in

De Belgische consument beoordeelde de economische verwachtingen in zijn land in het tweede kwartaal aanzienlijk slechter, zodat de indicator afklokte op 6.3 punten in juni, wat 23.3 punten lager lag dan in maart dit jaar. Dit was het grootste verlies in Europa. 

Met -18.7 punten in juni incasseerde ook de inkomensverwachting in het land de grootste daling in Europa, dit in vergelijking met een waarde van 0 in maart. Zulk laag cijfer werd niet meer opgetekend sinds oktober 2016. 

Enkel de Belgische koopbereidheid verbeterde in het tweede kwartaal en bereikte 19.5 punten in juni, 6.5 punten boven de waarde in maart.