Er komen dan toch geen nieuwe Belgische richtlijnen rond de benaming van vegetarische producten. De werkgroep die zich sinds begin vorig jaar over dit dossier buigt, komt maar niet tot een consensus.

Plantaardige kip, vegetarische worst … De benaming van vegetarische producten vormt al jaren een bron van discussie. Critici vinden namelijk dat sommige benamingen voor vleesvervangers misleidend zijn voor consumenten aangezien het niet om dierlijke producten gaat. Het Europees parlement heeft daarom eind 2021 geprobeerd om een verbod in te voeren op verwarrende namen voor vleesvervangers, maar die poging mislukte, waardoor elk Europees land nu zelf zijn regels bepaalt. Daarom heeft België begin 2022 een werkgroep in het leven geroepen die concrete richtlijnen moest opstellen om verwarrende namen voor vleesvervangers te verbieden. Zo zouden de namen niet mogen verwijzen naar dieren of delen ervan. Toch lijkt er geen schot in de zaak te komen. De werkgroep, waar onder meer vertegenwoordigers van de Boerenbond en de Landsbond der Beenhouwers, Spekslagers en Traiteurs in zitten, stelden in een eerste voorstel voor om bij de benaming van plantaardig voedsel niet langer te verwijzen naar de dierlijke producten waarvoor ze een alternatief bieden. “We vreesden dat erg restrictieve richtlijnen rond toegestane vegetarische benamingen de toegankelijkheid en de promotie van vegetarische voeding op de helling zouden zetten”, meldt Groen-parlementslid Barbara Creemers. “Terwijl we in het kader van de klimaatopwarming werk moeten maken van veggieproducten.” Daarnaast vonden sommige leden uit de werkgroep dat het gevaar voor misleiding van consumenten vaak overdreven werd. 

Aangezien er tussen de verschillende belanghebbenden en ook op politiek niveau maar geen akkoord bereikt werd, kondigt minister van Economie Pierre-Yves Dermagne, die samen met minister van Landbouw David Clarinval en staatssecretaris voor Consumentenbescherming Alexia Bertrand verantwoordelijk is voor het dossier, nu aan dat er dan toch geen nieuwe Belgische richtlijnen komen. Daarmee komt er voorlopig dus een einde aan de 'veggie-oorlog'.