De FOD Economie werkt aan richtlijnen om verwarrende namen voor vleesvervangers te verbieden. Zo zouden de namen niet mogen verwijzen naar dieren of delen ervan, meldt De Tijd. Termen als  ‘gehacktballen’ of ‘speckskes’ zouden dus niet langer toegestaan zijn.

De namen van vleesvervangers vormen al langer een punt van discussie. Producenten willen de namen van hun plantaardige producten zo aantrekkelijk mogelijk maken en gebruiken daarom termen als 'kipstuckjes' of 'gehacktballen'. Nochtans kan dat volgens critici misleidend zijn voor de klant aangezien het niet om dierlijke producten gaat. Het Europees parlement heeft daarom eind vorig jaar geprobeerd om een verbod in te voeren op verwarrende namen voor vleesvervangers, maar die poging mislukte, waardoor elk Europees land nu zelf zijn regels bepaalt. En daarom komt België nu in actie. Volgens De Tijd werkt de FOD Economie aan richtlijnen voor namen van vleesvervangers. Die zouden over enkele maanden klaar zijn. Concreet zou het verboden worden om in de naam te verwijzen naar dieren of delen ervan (kotelet, entrecote). Ook verwarrende namen die lijken op vleesnamen zoals ‘kipstuckjes’ of ‘speckskes’ zouden niet meer toegelaten zijn. Verwijzen naar de vorm zou wel nog mogen, al moet duidelijk vermeld worden dat het om plantaardige producten gaat zoals ’sojaburgers’ of ‘vegetarische worst’, aldus de krant. Of het uiteindelijk zover komt, is nog even afwachten, maar producenten van vleesvervangers staan alvast niet te springen. Volgens hen is het immers duidelijk voor de klant dat hun producten plantaardig zijn.