Zeg niet langer vegetarische kip, sojasteaks of veganistische worstjes in Frankrijk. Daar is het namelijk verboden om dezelfde vleesbenamingen te gebruiken voor vleesvervangers.

Nadat het Europees Parlement in 2021 de handdoek in de ring gooide, moest elk land zelf beslissen hoe het de benamingen voor vleesvervangers zou regelen. In Frankrijk zijn ze dan ook aan de slag gegaan met die taak en dat resulteerde in een decreet dat op 27 februari werd gepubliceerd door de Franse regering. Concreet werd er beslist dat vleesbenamingen niet meer gebruikt mogen worden voor vleesvervangers. Zo is er een woordenlijst opgesteld met termen “waarvan het gebruik verboden is voor de aanduiding van plantaardige alternatieven voor vlees”. De lijst van woorden die niet mogen worden gebruikt voor de promotie en marketing van vleesvervangers zijn: filet, nepfilet, rumsteak, escalope, entrecote, steak, biefstuk, ham, grillade, slager, charcuterie, enzovoort. Het decreet verbiedt ook het gebruik van woorden "die verwijzen naar de namen van diersoorten of groepen diersoorten, of naar de morfologie of anatomie van dieren". Deze termen mogen wel worden gebruikt voor voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong die ook plantaardige eiwitten bevatten en die geen vleesproducten vervangen, op voorwaarde dat een maximaal percentage plantaardige stoffen wordt gerespecteerd. Wie de regels in Frankrijk niet naleeft kan beboet worden: voor een individu bedraagt die boete 1.500 euro en voor een bedrijf 7.500 euro. Deze nieuwe regels zullen binnen drie maanden van kracht worden in Frankrijk.

Frankrijk is niet het enige land dat het probleem van de benamingen voor vleesvervangers wil oplossen. België was ook van planom nieuwe regels in te voeren, maar er werd geen akkoord bereikt tussen de betrokken partijen in de werkgroep die in 2022 werd opgericht. Uiteindelijk ging het project dus niet door.