Nedcargo Logistics – een belangrijke speler in de logistiek van levensmiddelen en dranken in Nederland en België – gaat per 1 oktober een ‘conjunctuurtoeslag’ invoeren. Hiermee wil het bedrijf de extra logistieke kosten te wijten aan de hoogconjunctuur doorrekenen aan zijn klanten. Of deze beslissing navolging krijgt in de retail, is onduidelijk. De trend is wel naar een verhoging van de logistiek- en transportprijzen.

De ‘conjunctuurtoeslag’ van 10% zal op elk binnenkomend pallet van toepassing zijn. Ze omvat het gehele proces van inslag, opslag, uitslag tot aan eventuele uitlevering aan de eindklant. De toeslag geldt voor alle klanten, zowel in Nederland en België. Vanaf 2019 zullen de gestegen kosten in de tarieven verwerkt worden.

Nedcargo informeerde haar klanten dat zij al langere tijd problemen heeft bij het verwerken van de sterk gestegen groei. Volgens Diederik Jan Antvelink, directeur-eigenaar van Nedcargo, zorgt de hoogconjunctuur voor stijgende volumes, een complexere dienstverlening en een grote drukte in de logistieke centra. Ze leidt ook tot capaciteitstekorten. Daarnaast lijdt de logistiek sector onder een chauffeurstekort, een hogere dieselprijs, stijgende loonkosten en hogere onderhoudskosten.

“Deze problematiek speelt al langere tijd en de situatie is de laatste weken verder verergerd, zonder uitzicht op een structurele verbetering op korte termijn. De volumes gaan naar het jaareinde toe verder toenemen. De opvang en verwerking van de sterke groei brengen voor Nedcargo veel extra kosten met zich mee. Wij zien ons genoodzaakt om een deel van deze extra kosten op korte termijn te moeten doorrekenen om de kwaliteit van de dienstverlening te kunnen waarborgen”, stelt hij.

Nedcargo verzorgt de distributie van 25.000 verschillende producten vanuit acht distributiecentra in Nederland en België. Het behandelt bijna 5 miljoen palletten levensmiddelen per jaar.  In België – waar het drie jaar geleden Eurobrokers overnam - beschikt het bedrijf over een nieuw distributiecentrum in Willebroek, die de distributiecentra van Eurobrokers in Zellik en Relegem vervangt.

Navolging?

Het is niet geweten of andere logistiekers in de sector van de levensmiddelen en de retail een dergelijke toeslag willen toepassen en/of hun prijzen gaan verhogen. De kans is niet onbestaande, omdat zowel in het transport als in de logistiek de capaciteit onder enorme druk staat. In de Benelux heerst een groot tekort aan truckchauffeurs en magazijnpersoneel.

De meeste grote ketens (Delhaize, Colruyt, Aldi, LIDL,...) besteden hun logistiek niet uit en hebben hun eigen distributiecentra. Het zijn eerder de logistieke centra die deze DC’s bevoorraden die hun prijzen zullen verhogen. Het transport, daarentegen, wordt vaker uitbesteed aan vervoerbedrijven. Die kampen met hogere kosten (diesel, kilometerheffing, enz.) en vinden maar zeer moeilijk truckchauffeurs, wat tot loonsverhogingen kan leiden.

De kans is dus reëel dat de komende maanden de prijzen in de retaillogistiek zullen stijgen.