De Belgische consument hecht in zijn aankoopbeslissingen steeds meer belang aan milieuoverwegingen alleraard: duurzaam, recycleerbaar, afbreekbaar,…. Dat blijkt uit de resultaten van de Belgische ecobarometer van de Universiteit Gent waaruit blijkt dat duurzaamheid een topprioriteit is geworden voor de consument. Uit het onderzoek komt onder meer naar voor dat 65 % van de consumenten bij de aankoop van elektrische apparaten rekening houdt met het energieverbruik. Daarnaast zegt 60 % ook bewust rekening te houden met de seizoenen of een streekgeboden aanbod. Meestal wordt het onmiddellijk voordeel naar voor geschoven als motivatie voor de aankoop van duurzame producten. De hogere prijs en gebrekkige of verwarrende informatie vormen de grootste belemmeringen voor de aankoop van zulke producten. Slechts één op vijf consumenten beweert nooit milieuoverwegingen te laten meespelen in zijn aankoopgedrag. (PA)