Ideeën genoeg in dit beroep. Goede, originele, gedurfde of gewoon nuttige ideeën. Het idee waar het Franse Casino mee op de proppen is gekomen, namelijk een bankfiliaal creëren, past ongetwijfeld perfect in de strategie van de groep. We vragen ons echter wel af wie met het idee op de proppen is gekomen om als slogan “100% bank - 100% Casino” te gebruiken. In deze tijden van financiële onzekerheid nu niet meteen een formule die vertrouwen wekt. 100% onnadenkend, misschien, maar laat ons in ieder geval hopen dat het 100% eerlijk is!