Zelfstandigenorganisatie Unizo wil dat buitenlandse webshops die actief zijn in ons land even streng gecontroleerd worden als Belgische webshops. De grote kortingen die de buitenlandse sites geven, doen de wenkbrauwen fronsen.

Tijdens de corona-crisis is het aantal webshops van kleine handelaars explosief gestegen. Maar de concurrentie uit het buitenland – en dan vooral van reuzen als Amazon en Zalando – is groot. Volgens Unizo worden buitenlandse webshops aan geen enkele controle onderworpen en is er daardoor geen enkel zicht op hun manier van werken. De organisatie stelt zich vooral vragen over de enorme kortingen die ze soms geven. Daar zou meer controle moeten op zijn, zoals dat ook bij gewone handelaars gebeurt, vindt Unizo.

Webshops worden niet bewust gecontroleerd door de overheid, maar bij klachten start de Economische Inspectie wel een onderzoek op, meldt Business AM. De sector reguleert zichzelf via de e-commercevereniging Becommerce. Die wordt betaald door haar leden, de webwinkels, maar is volgens haar statuten een consumentenorganisatie ‘want het vertrouwen van de consument komt op de eerste plaats’. Daar zien ze niet meteen een probleem met de buitenlandse webshops. Volgens Becommerce genieten Zalando en Amazon van schaalvoordelen, waardoor ze in verhouding grote kortingen kunnen geven. Een moeilijk zaak voor kleine handelaars, die niet altijd tegen die concurrentie op kunnen.