Plastic zakken zijn een echte plaag voor onze oceanen. Om dit probleem tegen te gaan, zien er de laatste tijd tal van initiatieven het licht. Maar nu blijkt dat geen enkel alternatief binnen de 3 jaar volledig kan worden afgebroken. Zo toont een recente studie aan.

Onderzoekers bestudeerden het afbraakproces van verschillende composteerbare, bioafbreekbare en conventionele zakken die gedurende een lange periode waren blootgesteld aan de zee, het land en de lucht. Daaruit bleek dat geen enkele zak volledig werd afgebroken tijdens de onderzochte periode. Geen enkele, is misschien wat overdreven. Na 3 maanden in de zee gelegen te hebben, leek de composteerbare zak inderdaad verdwenen. Maar onderzoekers van de Plymouth Universiteit benadrukken dat er verder moet onderzocht worden wat de mogelijke gevolgen van de hier gebruikte afbraakproducten op het milieu zijn. Uiteindelijk bleek de composteerbare zak na 27 maanden nog steeds intact, alleen kon de zak het gewicht van boodschappen niet meer dragen.

De verschillende soorten bioafbreekbare zaken die getest werden konden, na 3 jaar in zee te hebben gelegen, nog steeds het gewicht dragen van de boodschappen. “Na 3 jaar was ik echt verbaasd dat elke soort zak nog steeds het gewicht van boodschappen kon dragen. En het meest verrassende is volgens mij dat zogenaamde bioafbreekbare zakken dat ook nog doen. Als mensen ergens een etiket met ‘bioafbreekbaar’ zien, gaan ze er automatisch van uit dat de zak veel sneller wordt afgebroken dan een conventionele zak. Maar onze studie toont aan dat dat, na een periode van 3 jaar, misschien toch niet het geval is”, verklaart Imogen Napper, die de studie leidde, aan The Guardian. Een vaststelling die ook ondersteund wordt door professor Richard Thompson, chef van het onderzoeksdepartement, die stelt dat deze studie vragen oproept over het feit of het publiek misleid wordt of niet.

Vegware, de producent van de geteste composteerbare zakken vertelt in The Guardian dat deze studie een goede reminder is dat geen enkel materiaal magische is en dat ze enkel kunnen worden gerecycleerd in speciaal daarvoor ontworpen installaties. “Het is heel belangrijk om het verschil te weten tussen de termen composteerbaar, bioafbreekbaar of zuurstofafbreekbaar. Als je een product dumpt in de natuur, staat dat nog steeds gelijk aan afval storten, of dat product nu composteerbaar is of niet. Storten is nu eenmaal niet composteren. Composteerbare materialen kunnen enkel gecomposteerd worden als de 5 volgende criteria aanwezig zijn: microben, zuurstof, vochtigheid, warmte en tijd.”