De kost van een transport binnen het Brussels Hoofdstedelijk gewest zal vanaf 1 april 2016 door de kilometerheffing voor vrachtwagens ruim 12% duurder worden. Zelfs indien de distributie gebeurt met elektrische trucks, is er geen ontsnappen aan.

In september had de vervoerdersvereniging UPTR al gezegd dat, op basis van voorlopige cijfers, de prijs van een nationaal transport in België met gemiddeld 7,6% zou stijgen en die van een distributietransport met 5,78%.

Nu zijn de officiële cijfers van het ITLB (het economisch observatorium van het wegvervoer in België) gekend. Ze zijn nog hoger dan gevreesd: de kostprijs van een nationaal transport zal met 7,94% stijgen en die van stukgoedvervoer (distributie) met 8,02%. 

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft echter beslist om, naast de autowegen en hoofdwegen, ook alle gewest- en gemeentewegen aan de kilometerheffing te onderwerpen, en dit aan een aanzienlijk hoger tarief. De impact hiervan heeft het ITLB nu eveneens berekend. De transportkost stijgt er met minimum 12,4%.

Volgens Isabelle De Maegt, woordvoerster van de vervoerdersvereniging Febetra, is dat een minimum, omdat het ITLB zijn simulaties heeft gedaan op basis van een Euro6-vrachtwagen. De vervoerders die winkels bevoorraden met oudere vrachtwagens zullen immers nog meer moeten betalen.

Elektrische trucks

“Omwille van de uiterst krappe marges in de transportsector zullen vervoerders geen andere keuze hebben dan deze aanzienlijke meerkost door te rekenen. De klanten van de vervoerders zullen geen andere keuze hebben dan deze meerkost te aanvaarden, aangezien de wetgeving bepaalt dat het verboden is om transporten te laten verrichten tegen een ongeoorloofd lage prijs,” waarschuwt De Maegt. 

Zelfs met uiterst milieuvriendelijke trucks, zoals de elektrische vrachtwagens van CityDepot, zal de transportfactuur binnen Brussel fors duurder uitvallen. “Die betalen immers hetzelfde tarief als de Euro6-trucks,” zegt De Maegt.

Meer bestelwagens?

De kilometerheffing geldt voor alle vrachtvoertuigen boven de 3,5 ton. Er wordt dan ook gevreesd dat de bevoorrading van de winkels in Brussel in toenemende mate zal gebeuren met lichtere bestelwagens. Omdat ze minder goederen kunnen meenemen dan vrachtwagens, zal het mobiliteitsprobleem in de hoofdstad dus vermoedelijk erger worden, zeggen de critici.