De beurswaakhond FSMA maakt het dossier over modegroep FNG over aan het gerecht. Tegelijk breidt het het onderzoek uit.

‘Vorig jaar startte de FSMA een onderzoek met betrekking tot aanwijzingen van mogelijke marktmanipulatie onder het bewind van het vorige management van FNG. Op basis van dat onderzoek besliste het directiecomité een dossier over te maken aan de auditeur wegens een mogelijke inbreuk inzake marktmanipulatie’, luidt het in een persbericht van de beurswaakhond. 

Het zou gaan om de verspreiding van informatie waardoor de koers van een financieel instrument (aandelen, obligaties...) op een abnormaal of kunstmatig niveau wordt gebracht. Het voormalig management rond Dieter Penninckx wordt er dus van verdacht de aandelenkoers van FNG gemanipuleerd te hebben door de markt onjuist te informeren.

‘Uit verder onderzoek, onder meer van de financiële informatie verstrekt door FNG, is recent gebleken dat het dossier een aantal nieuwe aanwijzingen van inbreuken bevat die eveneens bezwarend kunnen zijn voor het voormalige management van FNG’, aldus de beurswaakhond. ‘Daarom heeft het directiecomité van de FSMA de auditeur gelast het onderzoek naar feiten uit het verleden uit te breiden met deze nieuwe elementen. Het directiecomité heeft eveneens beslist het dossier over te maken aan de gerechtelijke autoriteiten.’ 

De beslissing van de beurswaakhond komt op een moment waarop het bedrijf met schuldeisers en banken tot een akkoord probeert te komen. Die onderhandelingen zullen nu ongetwijfeld nog moeilijker verlopen.