Een kwart van de Belgische voedingsbedrijven verwacht dat hun omzet in de komende zes maanden nog verder zal dalen. Dat blijkt uit een enquête van Fevia.

Dat voedingsbedrijven de toekomst zo somber inzien valt te verklaren door een relatief ingewikkelde context voor veel Belgische bedrijven. Een paar dagen geleden berichtten we nog over een wereldwijde stijging van de voedselprijzen. Volgens Fevia liggen sommige prijzen vandaag tot 40% hoger dan in dezelfde periode in 2020. Die prijsexplosie wordt veroorzaakt door een lager aanbod op de wereldmarkt, onder andere door weersomstandigheden en mislukte oogsten, door gewijzigde consumptiepatronen als gevolg van de coronacrisis en door een sterke stijging van de vraag nu de economie opnieuw aantrekt. Uit een bevraging bij leden van Fevia blijkt dat meer dan de helft van de voedingsbedrijven met tekorten of langere levertijden kampt. Daarbij komen nog de hogere prijzen voor verpakkingen, transport en energie. 

“We vragen supermarkten om flexibiliteit”

Uit de studie van Fevia blijkt dat ongeveer de helft van de ondervraagde voedingsbedrijven aangeeft dat zij deze stijging van de productiekosten helemaal niet zullen kunnen doorrekenen in hun verkoopprijzen, vooral omdat ze vasthangen aan jaarcontracten met supermarkten. Uit een enquête van de Nationale Bank van België blijkt bovendien dat de toeleveranciers van voedingsbedrijven zelf wél in belangrijke mate hun verhoogde kosten zullen doorrekenen en dat ze dit al doen door zich te beroepen op “overmacht”. “Van onze ketenpartners, en dan vooral de supermarkten, vragen we in deze uitzonderlijke omstandigheden daarom de nodige aandacht en flexibiliteit ten aanzien van hun leveranciers uit de voedingsindustrie”, reageert Bart Buysse, CEO van Fevia.

Daling van de omzet

Verder blijkt dat Belgische voedingsbedrijven de eerstkomende maanden vrij somber inzien, ook al zijn ze voorzichtig optimistisch over het toekomstige economische herstel. Volgens Fevia verwacht een kwart van de voedingsbedrijven dat hun omzet in de komende zes maanden nog verder zal dalen in vergelijking met vandaag. Bovendien stelt de helft van de voedingsbedrijven dat hun rentabiliteit nu slechter is dan 6 maanden geleden en in de komende 6 maanden nog verder zal dalen. “Op korte termijn heerst er dus pessimisme, vooral omdat de liquiditeit soms is aangetast door de coronacrisis”, besluit Fevia.