Een nieuwe, in België gecreëerde technologie maakt het mogelijk om de levensduur van producten te verdubbelen. Een belangrijke innovatie die ervoor zorgt dat minder voedsel weg gegooid moet worden.

Onder de naam ‘Biofilm Epert’ gingen milieubiotechnologiebedrijf Realco en de universiteit van Luik na wat de impact is van verschillende schoonmaakprotocollen op de kwaliteit en levensduur van voedingsmiddelen in heel gevoelige sectoren als kant-en-klare maaltijden, keukens, kaasproductie, uitsnijderijen en slagers. Met het gebruik van de jusite schoonmaakmiddelen in de productieketen kan de levensduur gevoelig verhoogd worden. “Op basis van honderden uiterst nauwkeurige monsternames konden we wetenschappelijk bewijzen dat de verwijdering van de biofilms op de oppervlakken en de gebruikte middelen tijdens het fabricageproces de kwaliteit van de afgewerkte levensmiddelen verbeteren en dus hun bewaartermijn verlengen” zegt Sébastien Fastrez, R&D Director bij Realco. “In het concrete geval van verse hamburgers,

waarvan de productieketen regelmatig en preventief werd behandeld met oplossingen met enzymen van Realco, gingen we zelfs van 11 naar 24 dagen.” George Blackman, ceo van Realco: “In het licht van de talrijke ecologische en sanitaire uitdagingen is het een absolute must dat we de voedselverspilling en de druk op de sector verminderen. Door de kwaliteit en dus de bewaartermijn van de producten in de sector van voedselverwerking en professionele keukens aanzienlijk te verbeteren, hebben we dat kunnen bewijzen wat geen enkel chemisch schoonmaakmiddel heeft kunnen verwezenlijken.”