Consumenten zijn, net als werknemers, steeds meer op zoek naar zingeving en die trend wordt alleen maar versterkt door de COVID-19-crisis. Ze willen lokaal consumeren, een maatschappelijke impact hebben en hun ecologische voetafdruk verkleinen. Dit maakt deel uit van de rol van PEFC, een label dat bosbeheer stimuleert dat milieuvriendelijk, sociaal gunstig en economisch leefbaar is. Ontdek het belang van duurzaam engagement via de getuigenissen van twee spelers uit het veld. 

“77% van de Europese consumenten bereid zijn extra te betalen voor milieuvriendelijkere verpakkingen”

Volgens de PwC Global Consumer Insights Survey 2020 verwacht 43% van de consumenten dat bedrijven hun verantwoordelijkheid nemen voor hun impact op het milieu. Dit geldt nog meer sinds het begin van de coronacrisis. "Consumenten willen niet alleen dat bedrijven voor hen zorgen", zegt Alice Gerbaux, communicatie- en marketingmanager bij PEFC, een label dat garandeert dat het bedrijf door de keuze voor hout- en papierbenodigdheden (zoals verpakkingen, displays, kantoorbenodigdheden, enzovoort) bijdraagt aan duurzaam bosbeheer. “Consumenten verwachten vandaag ook dat bedrijven zich om de planeet bekommeren," vervolgt Alice Gerbaux. "Het bedrijfsleven moet nauwer samenwerken met de overheid en consumentengroepen om duurzaam gedrag te bevorderen en te ondersteunen.” Deze verandering bij bedrijven doet zich in alle sectoren voor, en de verpakkingssector vormt daarop geen uitzondering.

De ecologische impact beïnvloedt de aankoopbeslissing

Wat verpakkingen betreft, is er een reële behoefte om van plastic verpakkingen over te stappen op andere, meer verantwoorde materialen, waaronder papier. Volgens een studie van Procarton uit 2018 vindt driekwart van de consumenten dat de ecologische impact van een productverpakking invloed heeft op hun aankoopbeslissing. Bovendien zou 77% van de Europese consumenten bereid zijn extra te betalen voor milieuvriendelijkere verpakkingen. Volgens een studie van Smurfit Kappa, specialist in verpakkingsoplossingen, ziet meer dan de helft van de consumenten karton als de meest milieuvriendelijke en recycleerbare verpakkingsvorm. “Deze data belichten hoe belangrijk het is voor bedrijven om in te spelen op de vraag van de consument door hun verpakkingen aan te passen”, vervolgt Alice Gerbaux. “Anderzijds is het, gezien de opkomst van een nieuwe generatie werknemers voor wie maatschappelijk engagement en bedrijfswaarden van cruciaal belang zijn, essentieel om deze zoektocht naar 'zingeving’ in hun organisatie te integreren en te vertalen in concrete verbintenissen en acties. Het doel is ook om werknemers te motiveren door hun vraag naar zingeving te beantwoorden en door hun persoonlijke waarden op één lijn te brengen met de waarden van het bedrijf.” Hoe kan je deze doelstellingen voor elke organisatie tastbaar maken? Dit kan door de werknemers te betrekken bij de duurzame doelstellingen van een organisatie. Deze doelen kunnen vervolgens vertaald worden in groene Key Performance Indicators (KPI's). Om aan de KPI’s te voldoen, biedt PEFC brandmanagers een oplossing dankzij verantwoorde verpakkingen. Ontdek twee getuigenissen van experts op het veld, die duurzaamheid op de een of andere manier in hun bedrijf hebben geïntegreerd.

Een duurzame keuze

PEFC certificeert meer dan 90% van de gecertificeerde bossen in België en de omringende landen, en bijna 70% van de gecertificeerde bossen in Europa. Door te kiezen voor PEFC-gecertificeerde verpakkingen in papier en karton, kiest u voor de korte keten en maakt u een duurzame keuze. Op die manier komt u tegemoet aan de eisen van uw consumenten en motiveert u uw teams.

“100% van onze houtvezels zijn traceerbaar”

Tom Symons is sales manager bij Metsä Board, een Fins bedrijf dat gespecialiseerd is in verpakkingsoplossingen.

PEFC

Wat doet u bij Metsä Board? 

Metsä Board produceert premium lichtgewicht karton, vouwkarton voor foodservice, witte krafliners voor allerhande toepassingen voor retail en horeca. De diensten van Metsä Board bestrijken een waaier aan expertise, gaande van verpakkingsanalyse en -ontwerp tot technische expertise, duurzaamheid en R&D. In België is ons kantoor gevestigd in Mechelen. Als Sales manager sta ik dagelijks in contact met drukkers, brand owners en retailers.

Hoe belangrijk is duurzaamheid bij Metsä Board? 

Metsä Board wil een leider zijn in duurzaamheid en wil verpakkingsoplossingen creëren die respect hebben voor de natuur. Wij produceren karton en pulp van verse en zuivere houtvezels uit duurzaam beheerde noordelijke bossen. De vezels die wij gebruiken komen van hernieuwbare bronnen, alle bomen komen uit duurzaam beheerde bossen. Wij hebben ambitieuze doelen gesteld voor 2030, waaronder 100% fossielvrij worden. Vandaag is 83% van onze productie gebaseerd op niet-fossiele energie en 99% van onze grondstoffen zijn fossielvrij. Bovendien is 100% van de door ons gebruikte houtvezels traceerbaar.

Uw bedrijf gebruikt het PEFC-label. Wat is het voordeel hiervan? 

Als bedrijf dat gespecialiseerd is in verpakkingsmateriaal op basis van houtvezels, is certificering met een label zoals PEFC essentieel om de herkomst van deze materialen aan te tonen. De hele bevoorradingsketen heeft controlesystemen om de traceebaarheid van houtvezels mogelijk te maken. 80% van de houtvezels die we gebruiken, is afkomstig uit gecertificeerde bossen. De overige uit gecontroleerde bossen. Het meeste hout dat we gebruiken komt uit Zweden of Finland, waar PEFC aanwezig is en expertise heeft. Met de groeiende vraag naar duurzame verpakkingen is het belangrijk een goede basis te leggen, die logischerwijze wordt ondersteund door een label.

“Kiezen voor een label is geruststellend”

Céline Conte, marketingdirecteur van WellPet (Wellness CORE en WHIMZEES), wijst op de voordelen van het gebruik van ecolabels in de toeleveringsketen. 

PEFC

Wat zijn de waarden van WellPet en komen ze overeenkomen met uw persoonlijke waarden?

WellPet biedt een natuurlijke en kwalitatieve voeding om het welzijn van onze huisdieren te bevorderen. Toen ik bij WellPet begon te werken, sloot ik me direct aan bij haar holistische benadering van welzijn en haar engagement via de Wellness Foundation, die talrijke projecten ondersteunt ten voordele van dierenwelzijn en die ook werkt aan een meer verantwoordelijke en duurzame petfood industrie. Duurzaamheid is altijd belangrijk voor mij geweest en het wordt met de dag belangrijker in mijn leven. Bovendien zijn vertrouwen, transparantie en authenticiteit drie belangrijke principes voor mij, die ik terugvind in mijn bedrijf en die mij, op mijn niveau, in staat stellen een impact te hebben.

Past u groene KPI's toe binnen uw bedrijf om uw duurzaamheidsdoelstellingen te behalen? 

Als middelgroot bedrijf hebben wij nog geen duidelijke KPI's vastgesteld die in een globaal plan zijn geïntegreerd. We bouwen onze duurzaamheidsdoelstellingen uit doorheen projecten. Voor een actie in de winkel vinden wij bijvoorbeeld dat ons POS-materiaal 100% recycleerbaar moet zijn. Wat onze innovaties betreft verkiezen we, waar we kunnen, aluminium boven plastic. Ons logistieke team werkt ook aan de optimalisering van de stromen om onze CO2-uitstoot te beperken. Ten slotte geven wij de voorkeur aan leveranciers die zich duurzaam engageren.

Wat is het voordeel van een label zoals PEFC? 

Door te kiezen voor labels als PEFC of FSC, allebei actief op vlak van bosbescherming, hebben wij de garantie dat er zowel stroomopwaarts als stroomafwaarts binnen ons werk rekening wordt gehouden met het aspect duurzaamheid. Dit sterkt ons in ons engagement en deze labels verbeteren de hele toeleveringsketen. Duurzaamheid speelt niet alleen een rol binnen het niveau van de verpakking, maar moet in de hele waardeketen worden doorgetrokken.