Vakbonden en werkgevers hebben een akkoord bereikt om nachtarbeid mogelijk te maken voor e-commerce, zowel in de handels- als de distributiesector. Het akkoord moet de concurrentiekloof met buurlanden zoals Nederland dichten.

Als u online een pakje koopt, is de kans groot dat het via een distributiecentrum in Nederland bij u terecht gekomen is. Veel e-commerce bedrijven pootten de afgelopen jaren nieuwe logistieke centra neer in Nederland omdat nachtarbeid daar wel toegelaten was, en de leveringen van pakjes alsmaar sneller (moeten) gaan. In België daarentegen moet het personeel om 's avonds het werk neerleggen, wat natuurlijk een concurrentienadeel is.

De sector vroeg om verandering, en Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) startte sociaal overleg op tussen vakbonden en werkgevers. Waar dat overleg vorige week nog op sterven na dood leek (zowel het overleg over e-commerce in de logistiek- en transportsector en voor de handelssector blokkeerden), is er nu plots een akkoord.

Het gaat om een 'kaderovereenkomst', die algemene afspraken maakt voor de hele sector. Elk bedrijf heeft dus nog de mogelijkheid om concreet in te vullen hoe de nachtarbeid wordt georganiseerd, weet De Morgen.

Minister Peeters reageert tevreden en hoopt vooral dat het akkoord veel jobs zal opleveren voor ons land. De Belgische e-commerce liep volgens Comeos vorig jaar maar liefst 8.000 jobs en 2,4 miljard euro mis door beperkingen zoals het vebrod op nachtarbeid.

“Zowat 60% van de online bestellingen gebeurt tussen 15u. en 24u. Wil je als verkoper het pakje de volgende dag bij de klant krijgen, dan moet de logistieke afhandeling ’s nachts gebeuren. Omdat dit in België niet mogelijk was, verschoof de e-commerceactiviteit – en de bijhorende jobs – naar het buitenland. Nu kunnen onze ondernemers opboksen tegen de concurrentie van het buitenland en komen er extra jobs in de e-commerce in ons land bij”, reageert Unizo-topman Karel Van Eetvelt op het akkoord.