De problemen met de elektronische betalingen zijn eindelijk opgelost bij Worldline. Ook de achterstallige stortingen zijn weggewerkt dankzij de inzet van verschillende banken die het voorbije weekend extra personeel inzetten.

De oorzaak van het probleem lag bij Atos Worldline, het bedrijf dat elektronische betalingen doorstort van de consument naar de handelaars. Atos lag de voorbije week zwaar onder vuur. Enerzijds is het intussen al de derde keer dat er in België problemen zijn met elektronische betalingen in amper twee en een half jaar tijd. Anderzijds communiceerde Worldline amper over de storing. Pas vorige vrijdag, een week nadat de eerste problemen zich voordeden, verscheen er een kort tekstje op de website en werden hulplijnen voor handelaars opengesteld. Wie eerder contact zocht met het bedrijf ving steeds bot.

Hoeveel handelaars er precies getroffen werden is niet duidelijk. Worldline zelf communiceert nog steeds niet over cijfers, maar geeft wel aan dat het om een significant aandeel van de handelaars zou gaan.

Handelaars worden vergoed

Minister van Economie Kris Peeters haalt sterk uit naar Atos en vindt dat het zijn verantwoordelijkheid moet nemen. Het bedrijf heeft een dominante positie op de markt. Handelaars betalen voor zekerheid en stabiliteit van hun betaalsystemen en rekenen daarop. Ze hebben dan ook recht op een duidelijke en transparante communicatie over de oorzaken en eventuele gevolgen van de problemen, waar Worldline de voorbije week duidelijk de mist in ging. Minister Peeters wil nu nagaan in welke mate bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het elektronisch betaalverkeer kunnen worden bestraft bij gelijkaardige problemen in de toekomst. Ook verwacht hij een compensatie van Wordline naar de getroffen handelaars toe. De Nationale Bank van België onderzoekt of het bedrijf zelf fouten heeft gemaakt.

Atos liet intussen al weten dat het bereid is zijn klanten tegemoet te komen met een vergoeding. Maandag 28 september zaten Worldline, minister Peeters en Unizo, de voormalige werkgever van de minister, samen om de situatie te bespreken. Het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) was naar eigen zeggen niet uitgenodigd op deze gesprekken. Iets wat de organisatie de minister niet in dank afneemt. Het was net NSZ die vorige week een persbericht verspreidde om de discussie over een eventuele schadevergoeding op gang te trekken. In de loop van de week worden verdere afspraken gemaakt over de vergoeding en harde garanties voor een stabielere dienstverlening van Atos aan handelaars.