Tientallen voedingsproducten zijn teruggeroepen nadat er sporen van de bij ons verboden pesticide ethyleenoxide in teruggevonden werden. Het Federale Voedselagentschap sluit niet uit dat er nog meer producten zullen teruggeroepen worden. De schade voor voedingsbedrijven loopt in de miljoenen, zegt Fevia.

Kiri-kaasjes, ijs van Snickers, M&M’s, Twix en Bounty, Bicky-sauzen, ijsjes van het merk Carrefour en Cora, sorbetstronken met mango en passievrucht, gratin met broccoli: het zijn allemaal producten die de voorbije weken uit de rekken gehaald werden door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). De boosdoener is telkens de aanwezigheid van ethyleenoxide, een kankerverwekkende pesticide die in Europa verboden is. “Ethyleenoxide is een gasvormig desinfectiemiddel, dat wordt gebruikt om salmonella en schimmel te voorkomen” zegt Hélène Bonte van het FAVV. 

Verdacht sesamzaad

“Sinds september 2020 hebben verschillende bedrijven, in overleg met het FAVV, een consequent aantal producten teruggeroepen waarop een te hoog gehalte aan residuen van ethyleenoxide, werd aangetroffen. De melding in verband met deze problematiek werd uitgestuurd door het FAVV naar aanleiding van analyses op loten sesamzaad die werden ingevoerd vanuit India. Ondertussen zijn de analyses uitgebreid en werden naast sesamproducten ook andere producten, specerijen en producten met verontreinigd johannesbroodpitmeel teruggeroepen.” FAVV heeft de analyses op ethyleenoxide ook opgenomen in zijn controleprogramma van 2021. De analyses gebeuren niet alleen op sesamzaad en producten met sesamzaad maar ook op andere producten zoals specerijen.

Geen direct gevaar

Een direct gevaar voor consumenten is er niet, al geven experten wel aan dat er een potentieel chronisch risico is. Dat wil zeggen dat er een risico voor de gezondheid kan zijn wanneer consumenten de producten op regelmatige basis en in grote hoeveelheden consumeren. Het lijkt er intussen op dat de terugroepactie nog niet ten einde is. Hélène Bonte: “We sluiten niet uit dat nog andere producten worden teruggeroepen, aangezien de traceerbaarheid voor elke niet-conform lot in kaart moet worden gebracht en dat nu eenmaal tijd vergt. De FAVV publiceert terugroepacties van de bedrijven op de website en op sociale media, dit om zo veel mogelijk consumenten te kunnen bereiken.”

Miljoenen euro's

Bij Fevia, de federatie van de voedingssector, geeft woordvoerder Nicholas Courant aan dat de impact groot is. “Afgaand op de gesprekken die ik gehad heb met bedrijven loopt de schade in de miljoenen. Dat zijn de kosten die verband houden met het terugroepen: kosten die terugbetaald moeten worden aan consumenten en aan klanten, kosten voor het zo duurzaam mogelijk vernietigeen van producten, fabrieken die moeten heropgestart worden, zoeken naar nieuwe ingrediënten. Een aantal bedrijven is daarvoor verzekerd, maar dat geldt niet voor iedereen.” Ook voor supermarkten is de impact groot. Zo moest Delhaize dit jaar al een veertigtal producten terugroepen, terwijl dat er normaal 15 tot 20 per jaar zijn. "Misschien moeten we op termijn kijken of de huidige aanpak, waar we zelfs producten terugroepen waarin geen ethyleenoxide detecteerbaar is, nog te verantwoorden is gezien het voedselverlies en de economische schade die bedrijven oplopen.””, aldus Nicholas Courant.