De Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO), die in Rome gevestigd is, heeft zijn index van wereldwijde voedselprijzen geactualiseerd. In maart 2022 bereikten de prijzen ongeziene hoogtes. 

Het is natuurlijk de oorlog in Oekraïne die de markten verstoort, en dan vooral die van de granen en plantaardige oliën. En dat laat zich duidelijk voelen in de voedselprijsindex van de FAO, die zich baseert op een mandje van basisvoedingsproducten: "Die bedroeg in maart 2022 gemiddeld 159,3 punten. Dat is 17,9 punten (12,6 procent) meer dan in februari: daarmee bereikt het zijn hoogste niveau sinds de invoering ervan in 1990. Deze nieuwe stijging is te wijten aan recordhoogtes in de subindexen voor plantaardige oliën, granen en vlees en aan de aanzienlijke stijgingen in de subindexen voor suiker en zuivel”, aldus de FAO.

De prijs voor granen en olie neemt toe…

De sterke stijging van de wereldwijde prijzen voor tarwe en secundaire granen is te wijten aan de storingen bij de export in Oekraïne en, in mindere mate, de Russische Federatie. Ook de bezorgdheid over de teeltomstandigheden in de VS deden hun duit in het zakje. De wereldwijde prijzen namen in maart toe met 19,7% voor tarwe, met 19,1% voor maïs, met 17,3% voor sorghum en met 27,1% voor gerst.  De prijs van plantaardige oliën lag dan weer 23,2% hoger ten opzichte van februari en bereikte ook een nieuw recordniveau. Daarbij gaat het zowel om zonnebloem- en palm- als soja- en koolzaadolie.

…en dat geldt ook voor melk en vlees

De prijzen voor zuivelproducten stegen in maart met 2,6% tegenover februari, wat betekent dat de index voor de zevende maand op rij stijgt. Die ligt nu 23,6% hoger dan een jaar geleden. Een reden hiervoor is de ontoereikende melkproductie in West-Europa en Oceanië die verhindert dat aan de wereldvraag kan worden voldaan. De FAO-index van de vleesprijzen nam in maart met 4,8% toe en heeft daarmee ook haar hoogste niveau ooit bereikt. De suikerprijzen stegen dan weer met 6,7%, waarmee een groot deel van de daling van de afgelopen drie maanden ongedaan werd gemaakt. Dat de internationale suikerprijzen zo sterk toenemen is hoofdzakelijk toe te schrijven aan de sterke stijging van de internationale prijzen voor aardolie, wat doet vermoeden dat het gebruik van suikerriet voor de productie van ethanol in Brazilië in het komende seizoen zal toenemen. De goede vooruitgang van de oogsten en de gunstige productievooruitzichten in India, een belangrijke suikerexporteur, hebben daarentegen geholpen om de prijsstijging in te perken.