Bij zuivelcoöperatie Milcobel staan 130 banen op de helling, kondigt het bedrijf aan. Er komt een reorganisatie waarbij verschillende zuivelunits geïntegreerd worden. De poederactiviteiten worden teruggeschroefd.

Milcobel kondigt aan dat er mogelijk 130 banen verdwijnen. Die mededeling komt er nadat 2023 een “bijzonder moeilijk zuiveljaar” bleek te zijn. De mogelijk getroffen personeelsleden zijn voornamelijk bedienden en kaderleden en arbeiders uit de poederproductieafdeling te Kallo. Milcobel sloot het jaar af met een verlies van 11,6 miljoen euro, op een omzet van 1,315 miljard euro, een daling van 3,7%. Om de winstgevendheid van de onderneming te herstellen heeft Milcobel de intentie om haar zuivelunits te integreren, om zo efficiënter te werken. Verder heeft Milcobel de intentie om de poederactiviteiten in Kallo gedeeltelijk terug te schroeven, met name in de twee kleinere poedertorens, en dit vanaf september 2024. Dit is volgens het bedrijf een rechtstreeks gevolg van de krimpende melkplas en de lage zuivelnoteringen voor poeder. Milcobel zet in op andere maatregelen om de kosten te drukken, zoals het niet uitbetalen van managementbonussen over 2023, het beperken van nieuwe vacatures en het terugbrengen van het aantal externe consultants.

Milcobel verwijst voor het moeilijke voorbije jaar naar geopolitieke en economische onzekerheden, sterk toegenomen regelgeving rond landbouw en veehouderij in Europa en België, sterk toegenomen kosten voor energie, grondstoffen en diensten en hogere loonkosten. “Die konden niet volledig doorgerekend worden”, aldus Milcobel. Daarbovenop kwam de moeilijke implementatie van een nieuw softwarepakket in de afdeling Consumer Products die voor een hoge, weliswaar eenmalige kost zorgde. “Dit voorval legde de noodzaak bloot om een andere organisatiestructuur te implementeren om zo meer synergiën te kunnen realiseren.” De consultatie- en informatieronde met de sociale partners wordt daarom zo snel mogelijk opgestart. Bij Milcobel werken 1.800 mensen. Het heeft naast verschillende sites in België ook een site in Frankrijk.