De jaarlijkse barometer van Test-Aankoop toont dat huishoudens in 2022 opnieuw koopkrachtverlies leden. "De huidige crisis heeft de ongelijkheid verder versterkt."

Zoals elk jaar sinds 2018 analyseert de jaarlijkse barometer van Test-Aankoop het vermogen van huishoudens om hun dagelijkse uitgaven op te vangen. De wereldwijde index van de consumentenvereniging houdt rekening met zes hoofdgebieden: huisvesting, gezondheidszorg, voeding, mobiliteit, vrije tijd en onderwijs. Niet verrassend bevestigt de editie 2022 van de barometer de trend van een dalende koopkracht op alle gebieden. Dit is het tweede jaar op rij dat de organisatie haar index ziet dalen van 53,7 in 2021 naar 52,1 in 2022. 

©

Testaankoop

De belangrijkste gebieden waarop huishoudens vorig jaar financiële problemen ondervonden waren voeding (+7%), huisvesting (+6,1%) en mobiliteit (+4%), terwijl de moeilijkste uitgaven elektriciteit, gas en water (+9,6%), boodschappen (+9,5%) en vlees en vis (+8,6%) waren.

Een btw van 6% op basisvoedingsmiddelen

Test-Aankoop is ook bezorgd over het feit dat dit het vierde opeenvolgende jaar is dat het aandeel huishoudens dat verklaart in grote financiële moeilijkheden te verkeren, is toegenomen. Tussen 2021 en 2022 is dit gestegen van 4,7% naar 5,4%, een stijging van 0,7%. Daarnaast sprong het aandeel huishoudens dat occasionele financiële moeilijkheden rapporteert vorig jaar naar 53,3% van 49% een jaar eerder. Ten slotte verwacht 50,2% van de consumenten dat hun financiële situatie in 2023 zal verslechteren. "Uit onze barometer blijkt dat de huidige crisis de ongelijkheid nog heeft versterkt: de gezinnen die het meest te lijden hebben onder het verlies van koopkracht zijn eenoudergezinnen, gezinnen waarvan één lid zijn baan heeft verloren en gezinnen die in Brussel zijn gevestigd", vat de woordvoerster van de vereniging, Julie Frère, samen. Daarom herhaalt Test-Aankoop haar eis voor een structurele verankering van het inkomensafhankelijke sociale tarief en het behoud van een btw-tarief van 6% op basisvoedingsproducten.