Vlamingen zijn verzot op reizen, gaan geregeld naar de kapper en kopen graag allerlei toestellen en accessoires. Het zal u dus niet verbazen dat Vlaamse huisgezinnen de grootste consumenten van het land zijn. Verrassend is wel dat de Walen de tweede plaats innemen, nog voor de Brusselaars. (netto) – Naar jaarlijkse gewoonte heeft de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie haar huishoudbudgetenquête gepubliceerd. Die enquête maakt een analyse van de inkomsten en uitgaven van de Belgische gezinnen en levert heel wat statistische informatie op over voedingsgewoonten, medische verzorging, huishoudaankopen, vastgoed, uitgaven in de horecasector en kledinguitgaven. Er werd aan 3.700 gezinnen, verdeeld over 3 gewesten, gevraagd om hun financiën in 2008 gedetailleerd in kaart te brengen. Gezinnen in het Vlaams Gewest gaven in 2008 gemiddeld 34.075 euro uit. Dat is 1.089 euro meer dan het nationale gemiddelde dat 32.986 euro bedraagt. Waalse gezinnen gaven op hun beurt 31.847 euro uit en Brusselaars 30.696 euro. Zulke statistieken hebben niet enkel tot doel om een ranglijst op te stellen van de uitgaven per gewest. Ze laten vooral toe om het indexcijfer van de consumptieprijzen te berekenen. De grootste vleesetersOp het vlak van uitgaven voor voedingsmiddelen zijn er tussen de 3 gewesten weinig verschillen vast te stellen. De grootste hap uit het voedingsbudget gaat naar vers vlees. De vleesindustrie is de op een na grootste werkgever van de hele Belgische voedingsindustrie. Liefst drie kwart van de vleesbedrijven ligt in Vlaanderen. Maar het zijn wel de Waalse gezinnen die het meeste vlees kopen (527 euro). Vlamingen besteden slechts 476 euro aan vlees en Brusselaars 385 euro. Als het over voeding gaat, is er geen communautair gekwebbel. Vlaamse gezinnen spenderen dan weer het meest in de horeca. In 2008 besteedden ze daar liefst 1.940 euro aan. Terwijl het totale Belgische gemiddelde slechts 1.672 euro bedraagt. De beste huisvestingHuisvesting is de zwaarste uitgavenpost en deze keer zijn het niet de Vlamingen die het meest uitgeven, maar wel de Brusselaars. Maar de Walen hebben de hoogste energiefacturen (2.115 euro per jaar). Vlaamse huurders of eigenaars geven dan weer gemiddeld 638 euro uit aan onderhoudsproducten en -diensten voor hun woning. De beste verzorgingDe gezondheidsuitgaven lopen vrij parallel in de 3 gewesten. Het nationale gemiddelde bedraagt 1.565 euro. Wat valt daaronder? Het kopen van farmaceutische producten, het kopen, huren of herstellen van therapeutische toestellen en de medische en paramedische erelonen. Enkel de gezinnen uit de hoofdstad brengen op regelmatigere basis een bezoek aan hun arts of apotheker. Daardoor liepen hun gezondheidsuitgaven op tot 1.673 euro. De grootste dandy’sOok op het vlak van kleding en schoenen voeren de Vlamingen het klassement aan met 1.592 euro. Dat is wel 233 euro minder dan het jaar voordien. Maar de Vlaamse shopaholics hebben toch 409 euro meer uitgegeven dan de Brusselaars. De Waalse gezinnen besteden meestal minder geld aan kleding. Maar in 2008 kochten ze toch voor 61 euro meer dan de Brusselaars.