Minister van Consumentenzaken Johan Vande Lanotte heeft dinsdag de consumentenombudsdienst voorgesteld. Het initiatief brengt verschillende bestaande diensten samen en moet het mogelijk maken om geschillen tussen consumenten en handelaars buiten de rechtbank te beslechten.

Dergelijke ombudsdiensten bestonden al voor heel wat sectoren (telecom, trein, energie, post, verzekering, en banken) zowel publiek als privé. Nu worden die gegroepeerd in één loket, dat bevoegd wordt voor àlle consumentengeschillen. Ook wie een conflict heeft met een winkelier of supermarkt kan er dus terecht.

 “Vandaag wordt ruim 90% van de geschillen tussen consument en handelaar in onderling overleg opgelost. De handelaar doet dan bijvoorbeeld een commerciële toegeving, zoals het aanbieden van een korting. Om overbelasting van de ombudsdiensten te voorkomen, blijft het belangrijk als consument eerst naar de handelaar te stappen bij problemen. Zo krijgt deze de kans om zelf een oplossing aan te reiken. Daarom is het goed dat het voorstel van de minister in de eerste plaats dit soort onderlinge overeenkomsten aanmoedigt”, besluit Michel.

Het VBO (Verbond van Belgische Ondernemingen) is voorzichtig positief over de consumentenombudsdienst. “Het is een goed principe, maar het valt af te wachten hoe de nieuwe federale ADR-structuur zal werken in de praktijk”, reageert Philippe Lambrecht, secretaris-generaal van het VBO.