De kilometerheffing voor vrachtwagens die op 1 april 2016 ingaat, zal een kostprijsverhoging in het distributievervoer van 5,78 à 7,60% veroorzaken. De transportprijzen die de handelaars betalen, zullen dan ook navenant stijgen, zo wordt verwacht. 

De vervoerdersvereniging UPTR heeft aan het Instituut voor Transport en Logistiek van België (ITLB) gevraagd om de impact van de kilometerheffing zo nauwkeurig mogelijk te meten. Het ITLB is een economisch observatorium dat al jaren de evolutie van de kostprijs in het wegvervoer opvolgt. Nu is een simulatie gemaakt voor een transportbedrijf dat uitsluitend nationaal vervoer verricht en dat de ‘schoonste’ vrachtwagens  gebruikt (Euro6-voertuigen). 

Zoals geweten zal de kilometerheffing – die alle vrachtwagens van meer dan 3,5 ton vanaf april 2016 moeten betalen – variëren volgens het gewicht van de truck, de Euro-klasse van de motor, de afstand en (in het Brussels hoofdstedelijk gewest) het type weg.

Distributie wordt duurder

Uit de simulatie blijkt dat het stukgoedverkeer (d.w.z. het vervoer en de levering van kleinere zendingen aan winkels en bedrijven) 5,78% duurder wordt. Het zware distributievervoer per vrachtwagen wordt 7,60% duurder. 

Dit zijn gemiddelde – maar betrouwbare – inschattingen. In sommige gevallen zal men iets lager uitkomen, in andere iets hoger. Wanneer de distributie gebeurt met trekker-opleggercombinaties, bijvoorbeeld, is de kilometerheffing iets duurder en komt men aan een kostprijs verhoging van ca. 7,80%,” aldus Michael Reul, secretaris generaal van UPTR.

Volgens Reul zijn de winstmarges in het distributievervoer nu zo laag, dat de vervoerders wel verplicht zullen worden om de stijging van de kostprijs aan de klanten door te rekenen. “De transporttarieven in de nationale distributie zullen dus stijgen,” zei hij aan Gondola.

Bevestiging

De simulatie door het ITLB bevestigt eerdere studies over de impact van de kilometerheffing op de prijzen in de handel. Zo heeft begin dit jaar Transport and Mobility Leuven (TML) in opdracht van Fevia uitgerekend dat de kilometerheffing de kost voor transport van voedingsmiddelen met 170 miljoen euro per jaar dreigt te verhogen. “Onze producten worden duurder op de Belgische markt, met 85 miljoen euro minder omzet tot gevolg; ze worden ook duurder in het buitenland, wat leidt tot 60 miljoen euro minder export,” luidde de vaststelling.

Comeos van zijn kant berekende dat de prijzen van voeding in de winkels door de kilometerheffing in de drie gewesten kunnen stijgen met 0,5%. “Het transport van veevoer naar de boer wordt duurder, het vervoeren van de beesten naar de slachthuizen, de karkassen die naar de industrie worden gebracht en de afgewerkte producten die in de depots van de winkels terechtkomen: alles slaat op, met die kilometerheffing,” klonk het.

foto © Jean Housen